Läkare i Världens grundare är årets hjälte

Anita Dórazio, Läkare i Världens grundare, är utnämnd till Årets Livsgärning av Svenska hjältar.

1995 hjälpte Anita D’Orazio till att starta en av de första klinikerna för papperslösa i Sverige under Läkare i Världen. Igår blev hon tilldelad Årets Livsgärning på Svenska hjältar-galan. D’Orazio är fortfarande aktiv i Läkare i Världens verksamhet i Stockholm där hon arbetar med barn och familjer som har fått avslag på sina asylansökningar. Förra året såg verksamheten med D’Orazio till att över 90 personer som tidigare fått avslag fick permanent uppehållstillstånd.