Bli volontär

Läkare i Världens verksamheter drivs helt på frivilliga krafter. Vi är många som vill arbeta tillsammans för att göra världen mänskligare genom att alla får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Vi har idag flera verksamheter i Stockholmsområdet men vi arbetar med politik och påverkan i hela landet. Vi strävar efter att vara aktiva på de platser där vi verkligen behövs. I början av 2016 beräknar vi att utveckla verksamheter i Umeå och Skåne. Senare under våren planerar vi också att vara aktiva i Luleå, Örebro och Uppsala.

Vill du vara volontär på någon annan ort än Stockholm får du gärna skicka ett mejl till oss på frivillig@lakareivarlden.se och skriva var du vill vara volontär.

Är du intresserad av att volontärarbeta som tolk hos oss spelar det mindre roll var du är bosatt. Vi är i ett stort behov av personer som kan tolka över telefon och är därför väldigt tacksamma om intresserade anmäler sig till oss genom att skicka ett mejl till frivillig@lakareivarlden.se.

Till våra medicinska kliniker och uppsökande verksamheter har vi behov av läkare (även AT-läkare och läkarstudenter T10), sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, specialister samt tolkar och administrativa volontärer (då krävs ingen medicinsk utbildning). Kliniken har öppet en kväll i veckan, våra uppsökande verksamheter är generellt verksamma två gånger per vecka men just nu har vi också extra verksamhet för det stora antal flyktingar som kommit till Stockholm. Just nu söker vi volontärer till våra mobila kliniker i Stockholm och Malmö.

Vår psykosociala och juridiska verksamhet har öppet en gång i veckan och här behöver vi jurister, psykologer, socionomer, kuratorer, psykiater, tolkar och administrativa volontärer.

Vi har som krav att du kan arbeta hos minst 3 gånger per termin för att kunna vara en aktiv volontär. Vi rekommenderar dock att du kommer ca en gång i månaden för att bibehålla viss kontinutet. Därför vill vi att du noga tänker igenom hur mycket av din tid som du kan avsätta.Vi ser helst att du stannar hos oss en längre tid och trivs hos oss.

Alla som är intresserade av att börja som volontärer hos oss blir kallade till ett introduktionsmöte där vi berättar mer om Läkare i Världen som organisation och hur en vanlig klinikkväll kan se ut hos oss. Vi tar emot volontäransökningar löpande och när vi samlat ihop 5-7 ansökningar skickar vi ut en kallelse till introduktionsmöte.

Läkare i världen behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Läkare i världen respekterar din personliga integritet och kommer inte sprida dina kontaktuppgifter vidare.


Dina uppgifter