Bli volontär

Läkare i Världens verksamheter drivs helt på frivilliga krafter. Vi är många som vill arbeta tillsammans för att göra världen mänskligare genom att alla får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Idag har vi verksamheter i Stockholm, Uppsala, Skåne, Norrbotten, Västerbotten och Örebro. Till våra medicinska kliniker och uppsökande verksamheter har vi behov av läkare (även AT-läkare och läkarstudenter T10), sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, specialister samt tolkar och administrativa volontärer (då krävs ingen medicinsk utbildning).

Vår psykosociala och juridiska verksamhet (än så länge endast i Stockholm) har öppet en gång i veckan och hit behöver vi jurister, psykologer, socionomer, kuratorer, psykiater, tolkar och administrativa volontärer.

Är du intresserad av att volontärarbeta som tolk hos oss spelar det mindre roll var du är bosatt. Vi är i ett stort behov av personer som kan tolka över telefon och är därför väldigt tacksamma om intresserade anmäler sig.

Vi tar emot volontäransökningar löpande och när vi samlat ihop 5-7 ansökningar skickar vi ut en kallelse till introduktionsmöte.

Anmäl dig till volontär i Stockholm

Anmäl dig till volontär i Uppsala

Anmäl dig till volontär i Skåne

Anmäl dig till volontär i Norrbotten

Anmäl dig till volontär i Västerbotten

Anmäl dig till volontär i Örebro

Läkare i världen behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Läkare i världen respekterar din personliga integritet och kommer inte sprida dina kontaktuppgifter vidare.

 


Dina uppgifter