Stadgar | Läkare i Världen

Stadgar

MdM Sverige, Läkare i Världen, är en ideell förening med säte i Stockholm. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som bedriver bistånds- och solidaritetsarbete inom främst hälso- och sjukvård. Insatserna riktas mot utsatta grupper i Sverige och övriga världen och utförs med hjälp av insamlade medel, gåvor och andra bidrag.

Läkare i Världens syfte är att hjälpa människor i utsatta situationer, främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi betonar att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet. Vi har därför också gjort det till vår uppgift att vittna om kränkningar av denna mänskliga rättighet, samt att sprida information om hur människor reagerar med ohälsa när deras övriga mänskliga rättigheter tas ifrån dem.

Här kan du läsa Läkare i Världens stadgar som antogs vid årsmötet 2016.