Styrelse

Läkare i Världens styrelse består av sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen sammanträder en gång per månad och utses av Läkare i Världens medlemmar vid årsmötet som hålls i april varje år.

Ordförande:

Hanna Ingelman Sundberg, AT-läkare och med dr

Sedan flera år varit aktiv i LiVs klinik. Tidigare ordförande för Röda korsets ungdomsorganisation och i många år arbetat aktivt med papperslösas rätt till sjukvård.

Övriga styrelseledamöter:

Nina Nissander, sjukgymnast

Arbetar som specialistsjukgymnast vid Fysioterapikliniken, Karolinska Huddinge. Har tidigare varit ordförande för Sektionen för onkologi och palliativ medicin, Fysioterapeuterna. Aktiv som fysioterapeut på Läkare i Världens klinik.

Bertil Stenström, civilekonom

Har tidigare varit ekonomichef i Ekerö kommun. Driver sedan 15 år eget konsultföretag inom ekonomibranschen.

Susana Brandhild, logoped

Verksamhetschef på Logopederna Sverige AB med fokus på flerspråkighet och arbete med barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Har tio års erfarenhet av arbete inom SIOS (samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige).

Malin Ryfors

VD för PeoplePartner, ett bemanningsbolag inom service, event och reklam med fokus på unga människor. Har arbetat som volontär inom Röda Korset, som kontakthjälp inom bland annat kriminalvården.

Alicia Donat-Magnin

Projektledare och utvecklare på Design Lab S med tidigare erfarenhet som projektledare för Raoul Wallenberg Academy, Arkitektur och Designcentrum och festivalchef för Franska Filmfestivalen.

Anders Björkman, läkare

Professor i infektionssjukdomar vid KI. Var med och startade Läkare i Världens klinik i mitten av 90-talet.

 

Kontaktuppgifter till styrelsen:

Mejl: styrelse@lakareivarlden.se

Valberedning:

Staffan Britz

Mejl: valberedning@lakareivarlden.se