Styrelse

Läkare i Världens styrelse består av nio ledamöter. Styrelsen sammanträder en gång per månad och utses av Läkare i Världens medlemmar vid årsmötet som hålls i april varje år. Styrelsens arbetsuppgifter bestäms av stadgarna:

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmöten. Styrelsen träder in i detta ansvar när den väljs och behåller det tills ny styrelse väljs. Styrelsen ansvarar för:
• att verkställa årsmötets beslut
• att bereda ärenden inför årsmötet
• att inom av årsmötet fastställda ramar fatta övergripande beslut om verksamheten
• att förvalta föreningens tillgångar
• att fastställa teckningsrätt för föreningens firma
• att fastställa formerna för attesträtt
• att avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Ordförande:

Hanna Ingelman Sundberg, AT-läkare och med dr

Sedan flera år varit aktiv i Läkare i Världens klinik. Tidigare ordförande för Röda korsets ungdomsorganisation och i många år arbetat aktivt med papperslösas rätt till sjukvård.

Övriga styrelseledamöter:

Anna Borg, verksamhetsansvarig för People Partner

Verksamhetsansvarig vid bemanning- och rekryteringsföretaget People Partner. Har en kandidatexamen i psykologi och en i ekonomi från Lunds universitet och har precis påbörjat en master i Psykologi.

Alicia Donat-Magnin, projektledare Design Lab S

Projektledare och utvecklare på Design Lab S med tidigare erfarenhet som projektledare för Raoul Wallenberg Academy, Arkitektur och Designcentrum och festivalchef för Franska Filmfestivalen.

Anders Björkman, läkare

Professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet. Var med och startade Läkare i Världens klinik i mitten av 90-talet.

Bertil Stenström, civilekonom

Har tidigare varit ekonomichef i Ekerö kommun. Driver sedan 15 år eget konsultföretag inom ekonomibranschen.

Elis Envall, socionom

Bakgrund inom socialt arbete och vid Socialstyrelsen med papperslösa, ensamkommande och EU-migranter.

Nina Nissander, sjukgymnast

Arbetar som specialistsjukgymnast vid Fysioterapikliniken, Karolinska Huddinge. Har tidigare varit ordförande för Sektionen för onkologi och palliativ medicin, Fysioterapeuterna. Aktiv som fysioterapeut på Läkare i Världens klinik.

Stina Bengtsson, socialpolitiker

Socialpolitiker i Stockholms stad och har länge har drivit frågan om vård för papperslösa.

Susana Brandhild, logoped

Verksamhetschef på Logopederna Sverige AB med fokus på flerspråkighet och arbete med barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Har tio års erfarenhet av arbete inom SIOS (samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige).

 

Valberedning

Thomas Avén

Frida Demervall

Johnny Federley

Mejl: valberedning@lakareivarlden.se

 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Mejl: styrelse@lakareivarlden.se