Styrelse

Styrelsen sammanträder en gång per månad och utses av Läkare i Världens medlemmar vid årsmötet som hålls i april varje år. Styrelsens arbetsuppgifter bestäms av stadgarna:

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmöten. Styrelsen träder in i detta ansvar när den väljs och behåller det tills ny styrelse väljs. Styrelsen ansvarar för:
• att verkställa årsmötets beslut
• att bereda ärenden inför årsmötet
• att inom av årsmötet fastställda ramar fatta övergripande beslut om verksamheten
• att förvalta föreningens tillgångar
• att fastställa teckningsrätt för föreningens firma
• att fastställa formerna för attesträtt
• att avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Ordförande:

Hanna Ingelman Sundberg, AT-läkare och med. dr.

Sedan flera år varit aktiv i Läkare i Världens klinik. Tidigare ordförande för Röda korsets ungdomsorganisation och i många år arbetat aktivt med papperslösas rätt till sjukvård.

Övriga styrelseledamöter:

Stina Bengtsson, kommunikatör

Redaktör i näringslivet, sedan länge engagerad i frågan om vård för papperslösa. Var i många år socialpolitiker i Stockholms stad.

Meta Wiborg, läkare

Allmänläkare och medicinsk ansvarig läkare på Läkare i Världens mottagning i Luleå. Tidigare ordförande i SFAM (Svensk förening för Allmän medicin)

Sofia Rönnow-Pessah, jurist

Arbetar vid Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Brit Stakston, kommunikatör, PR-expert och journalist
Tidigare PR Strategist och Partner på JMW, nu CEO på Blank Spot Project. Styrelsemedlem på Wikimedia och BioGaia AB.

Lene Lindberg, Leg. psykolog, fil. dr., docent

Jobbar som psykolog och har lång erfarenhet som psykolog inom Läkare i Världen.

Sofia Ellebrand, Digital marknadsförare och kommunikationskonsult

Kommer senast från San Francisco och Quantcast. Även VD på WordOn och Head of Sales på Studentkortet.

Ann-Marie Lantz Broms, Civilekonom

Arbetar på SEB, många års erfarenhet från bank och finansverksamhet både i ledar- och specialist roller.

 

Valberedning

Thomas Avén

Frida Demervall

Johnny Federley

Mejl: valberedning@lakareivarlden.se

 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Mejl: styrelse@lakareivarlden.se