Pressinformation

Här hittar du pressmeddelanden, debattartiklar och foton. Vi hjälper dig gärna med att ta fram fakta och hitta rätt person om du vill göra intervjuer och fördjupningar och förmedlar kontakt med experter inom olika områden.

Läkare i Världen varnar för brist på tillgång till vård i Europa

Pressrelease 2016-11-15

Nätverket Médecins du Monde släppte idag en rapport där Cecilia Wikström (L), närvarade. Rapporten som har samlat in data från över 30 500 patienter i 31 städer i 12 länder visar på stora brister i tillgången till vård för människor som lever i utsatthet. Särskilt utsatta är gravida kvinnor och barn.

Läkare i Världen inleder samarbete med Juristjouren i Lund

Pressrelease 2016-10-27

Läkare i Världen inleder ett samarbete med Juristjouren i Lund med syftet att erbjuda stöd för utsatta EU-migranter, asylsökande och papperslösa. Projektet är ett pilotprojekt som pågår under hösten 2016 i Malmö.

Läkare i Världen får Katarina Taikon-priset 2016

Pressrelease 2016-10-04

Läkare i Världen får Katarina Taikon-priset 2016. Katarina Taikon-priset delas ut av Stockholms stad och instiftades för att varje år uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad.

Barnens hälsa äventyras

Pressrelease 2016-09-27

Läkare i Världen får allt fler samtal från människor som hjälper barn som flytt för sitt liv. Läget har förvärrats det senaste året och organisationen befarar nu en ökad självmordsvåg på grund av de nya asyllagarna.

UTFALLET AV UTREDNING OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA: GE TILLGÅNG TILL VÅRD EFTER BEHOV OCH PÅ LIKA VILLKOR

Pressrelease 2011-05-31

Läkare i världen välkomnar det förslag till lagändring som presenterades, dvs. att vård till papperslösa och asylsökande ska ges efter behov, vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkare i världen uppmanar nu Regeringen att ta till sig utredningen och lagstifta så att Sverige inte fortsätter att utesluta människor från vården.