Volontärsamordnare Örebro

 

Just nu söker vi en volontärsamordnare i Örebro!
Läs mer och sök tjänsten här.

Läkare i Världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Vi hjälper människor i utsatta situationer i Sverige och utomlands främst i form av hälso-och sjukvårdsinsatser. Utgångspunkten är att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet som ska gälla för alla människor på lika villkor, även då man befinner sig i krig, fattigdom eller på flykt. I Sverige bedriver vi vård till dem som står utanför tillgång till vård, främst utsatta medborgare och tredjelandsmedborgare och under 2016 hjälpte vi 1973 personer. Vår verksamhet bedrivs till största del på ideell bas.

Vi söker nu en volontärsamordnare till vår klinik i Örebro.

Uppdraget som volontärsamordnare inom projektet FRISK, som leds av Läkare i Världen ser olika ut på olika orter där projektet är verksamt. Tjänsten är, ur projektets perspektiv, en visstidsanställning för arbete under projektets genomförandefas, fram till och med den 31 augusti 2018, och motsvarar 50 procent av heltid, alltså ca 19 timmar per helgfri vecka. Arbetstiden är oreglerad och innebär båda dags-, kvälls- och helgarbete.

Projektet FRISK är, liksom nästan all verksamhet inom Läkare i Världen helt drivet av volontärer. Det är en viktig princip för oss och vi tror också att arbetet blir bättre av att det är frivilliga som själva engagerar sig i föreningen som också driver verksamheten. För att det ska fungera i praktiken behövs dock en viss kontinuitet i support, bemanningsplanering, rapportering och kommunikation. Därför ska också projektet anställa/arvodera en person per region för att, på plats, se till att arbetet fungerar.

Som volontärsamordnare har du en övergripande roll i regionen du arbetar inom. Du är den centrala kontaktpersonen för volontärerna i regionen, den nationella projektledaren och lokala samarbetspartners. Rollen som volontärsamordnare formas och utvecklas efter det behov som finns i respektive region.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna finns inom tre områden, administration, volontärkontakt och uppsökande verksamhet. Många av de viktiga funktionerna inom projektet, allt från bokningar inom den uppsökande verksamheten till uppföljning av patientärenden (t ex om någon fått en felaktig faktura) och introduktionsmöten för nya volontärer kan göras av olika volontärer. Volontärsamordnaren har dock ansvar för att underlätta för dessa personer och grupper samt samordna arbetet.

Vi vill att:

Du ska ha stor integritet och vara beredd på att hantera känsliga och personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och enligt våra sekretesskrav

Du ska ha stor förmåga att driva vår verksamhet i Örebro självständigt och i linje med Läkare i Världens värderingar och arbetssätt

Du antingen har erfarenhet från sjukvården och/eller av att ha arbetat med vår målgrupp tidigare

Arbetsuppgifter

Volontärsamordnaren har ansvar för:

• Svara på mail och i telefon samt hantera eventuell post.

• Kommunicera resultat och statistik till projektledare

• Insamling och uppföljning av statistik och kvällsrapporter från den uppsökande verksamheten, t ex deltagarlistor och registrering av patientuppföljningsärenden

• Delta på centrala möten inom projektet

• Hantera projektets lokala handkassa och kort samt göra redovisningar a dessa månadsvis

• Kontakten med lokala samarbetspartners i projektet i regionen

• Uppdatera projektets/Läkare i Världens volontärlista

• Administrera inloggning och tillgång till journalsystem mm

• Organisera introduktioner av nya volontärer i regionen

• Hantering och registrering av volontärkontrakt, CV:n, yrkeslegitimationer mm

• Övergripande organisering av flöde, läkemedel, material, bemanning, uppföljning av patientärenden och olika volontärgrupper

 

Volontärsamordnaren ska vara delaktig i arbetet med:

• Omvärldsbevakning av det politiska läget i regionen angående hälso- och sjukvård samt sociala insatser riktade till målgruppen

• Rapportering till finansiärer och Läkare i Världen nationellt

• Insamling av vittnesmål och dokumentation av hälsofaktorer (sociala formulär)

• Lokalt insamlingsarbete för att kunna stärka verksamheten

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta programchef Lena Thurang på 0709-182441 eller lena.thurang@lakareivarlden.se

Sista ansökningsdag är 8 februari 2018.

Skicka din ansökan till ansokan@lakareivarlden.se