Örebro

Vår klinik i Örebro är öppen en gång i veckan i Adolfsbergsgården, bakom Ica Parkhallen, i samband med Crossroads verksamhet. Adressen är: Adolf Mörners plan 2. Våra volontärer är på plats varje torsdag kväll kl 18:00-20.00 för att erbjuda vård till EU-medborgare i utsatthet. Vi erbjuder även hälsosamtal och grupputbildningar för samma målgrupp.

Har du frågor eller är intresserad av vår verksamhet i Örebro är du välkommen att kontakta vår volontärsamordnare Karin Myrin.

Kontakt

orebro@lakareivarlden.se

Karin Myrin
karin.myrin@lakareivarlden.se

073-954 68 69