Skåne

Den mobila kliniken finns på S:ta Maria kyrka på Södervärnsgatan 8 i Malmö, och är öppen varje torsdag mellan 18:00-20:00. Vi har läkare och sjuksköterskor på plats. Du behöver inte boka tid. Vi erbjuder medicinsk vård, hälsosamtal samt information om rättigheter till hälsa- och sjukvård till utsatta EU-medborgare, tredjelandsmedborgare och papperslösa.

För många av de utsatta EU-medborgarna har läget gradvis försämrats. Efter att läger rivits i t ex Malmö och Helsingborg under hösten 2015 kunde några få sovplats inom olika ideella organisationer som nu också de har stängt. Läkare i Världen har tidigare sett en direkt koppling mellan avhysningar och ohälsa.

Kontakt

skane@lakareivarlden.se

Malin Garptoft

malin.garptoft@lakareivarlden.se
073-954 68 69