Stockholm

Juridisk, psykosocial och medicinsk mottagning

Vi ger psykosocialt stöd och juridisk rådgivning till papperslösa och gömda personer men också till personer som inte har fått en rättssäker asylprövning av migrationsverket. Vi ser att det finns ett stort antal människor som inte har tillgång till rättssäkra prövningar, till exempel barn som blir åldersuppgraderade, eller kvinnor som inte får sina asylskäl prövade individuellt.

På den medicinska kliniken finns möjlighet att träffa läkare, sjuksköterska samt tandläkare. Vi har begränsade resurser men hjälper alla efter bästa förmåga. Genom samarbeten med företag och andra organisationer kan vi erbjuda bland annat provtagning, röntgen och gynekologiska undersökningar.

Alla i vår medicinska, juridiska och psykosociala verksamhet jobbar som volontärer.

Öppettider och adress

Medicinska: varje torsdag mellan klockan 18.00-21.00 med undantag för röda dagar samt julafton och valborgsmässoafton. Tandläkare finns på plats varannan vecka.

Juridiska och psykosociala: Varje onsdag mellan klockan 18.00-20.00 med undantag för röda dagar samt julafton och valborgsmässoafton. Vi har drop-in och högt patienttryck så kom tidigt.

Våra verksamheter i Stockholm ligger på Hantverkargatan 2C på Kungsholmen.

Ingen tidsbokning behövs till någon av våra verksamheter.

Crossroads

Vi är nu aktiva på Crossroads vilket är en råd- och stödverksamhet som vänder sig till EU-medborgare och medborgare från utomeuropeiska länder som har permanent uppehållstillstånd från ett annat EU-land. Crossroads drivs av och finansieras till största del av Stockholms Stadmission med verksamhetsbidrag från Stockholms stad. På Crossroads har vi varje onsdag 09:00- 12:00 en läkare på plats som ger sjukvård och hälsoråd.

Ny Gemenskap

På Ny Gemenskap i Västberga har vi en av våra läkare på plats varje lördag 10:00-12:00. Ny Gemenskap är en ideell organisation som varje dag i veckan har öppen verksamhet. Här samlas människor från olika bakgrund och med olika behov för en bit mat, umgänge och diverse aktiviteter. Ny Gemenskap har också ett kvalificerat stödboende för hemlösa med missbruksproblem.

Karta till den medicinska kliniken på Svenska

Karta till den medicinska kliniken på Engelska

Karta till den medicinska kliniken på Rumänska

Frågor

Kontakta Läkare i Världen:
Telefon: 08-664 66 87
Mejl: info@lakareivarlden.se

Mejla oss på frivillig@lakareivarlden.se om du är intresserad av att bli volontär hos oss i Stockholm.