Västerbotten

I Umeå har vi uppsökande verksamhet varje vecka, och vi jobbar med målgruppen utsatta EU-medborgare. Vi försöker att finnas på plats där människor befinner sig för att kunna möta så många som möjligt. Därför har vi på tisdagar jämna veckor vårdvolontärer på Pingstkyrkans gemenskapsmåltider, och på söndagar ojämna veckor på härbärget ”Backengården”. Middagen i Pingstkyrkan är kl. 19- ca. 20.30, och tider för härbärget är 16:00-18:00.

Vi ger hälsorådgivning, gör enklare bedömningar och hjälper till med att hänvisa vidare om det är så att det behövs. Vi kan också erbjuda hälsosamtal och grupputbildningar. Vår verksamhet är viktig, både när det gäller att fånga upp människors behov av vård, men också för att driva påverkansarbete.

Har du frågor om verksamheten i Umeå, eller är intresserad av att bli volontär kan du kontakta vår volontärsamordnare Marie.

 

Marie Norberg

070-091 87 74
vasterbotten@lakareivarlden.se