Västerbotten

Under sommaren kommer vi enbart att jobba uppsökande då Pingstkyrkans middagar har sommaruppehåll till augusti. Våra EU-medborgare är utspridda på olika ställen då det sedan i maj inte finns varken härbärge eller uppställningsplats.

Vi ger hälsorådgivning, gör enklare bedömningar och hjälper till med att hänvisa vidare om det är så att det behövs. Vi kan också erbjuda hälsosamtal och grupputbildningar. Vår verksamhet är viktig, både när det gäller att fånga upp människors behov av vård, men också för att driva påverkansarbete.

Har du frågor om verksamheten i Umeå, eller är intresserad av att bli volontär kan du kontakta vår volontärsamordnare Marie Norberg.

Kontakt

vasterbotten@lakareivarlden.se

Marie Norberg

070-091 87 74
marie.norberg@lakareivarlden.se