Juridisk rådgivning

Att söka asyl och få sina asylskäl prövade är en mänsklig rättighet. För en bra livssituation och långsiktig hälsa behövs grundläggande trygghet i form av uppehållstillstånd, bostad och inkomst.

Läkare i Världen erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning med fokus på asyl- och migrationsrätt för personer som är papperslösa. Alla jurister, tolkar och andra medarbetare på rådgivningen arbetar ideellt.

Öppettider och kontakt

Stockholm
Adress: Hantverkargatan 2c
Varje onsdag 18.00-20.00
Drop-in. Ingen tidsbokning behövs.

Telefon
08-664 66 87

Mejl
info@lakareivarlden.se