Psykosociala mottagningen

Många migranter lever under mycket svåra förhållanden vilket skapar stor stress och såväl fysisk som psykisk ohälsa. Läkare i Världen driver därför en psykosocial mottagning i Stockholm där papperslösa och andra migranter får stöd och hjälp kostnadsfritt.

I samarbete med Läkare i Världens juridiska rådgivning genomför den psykosociala mottagningen omfattande utredningar av enskilda personers psykiska hälsa. Psykisk ohälsa bland migranter hänger ofta samman med stress, hot och förföljelser. Personer som besöker den psykosociala mottagningen erbjuds om möjligt även stöd och hjälp att kontakta myndigheter och liknande.

Läkare i Världens psykosociala mottagning bemannas uteslutande av volontärer. På rådgivningen arbetar psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker.

 

Öppettider och kontakt

 

Varje onsdag 18.00-21.00 (ingen tidsbokning behövs)

Telefon
08-664 66 87

Mejl
info@lakareivarlden.se