Botar också orättvisor

Varje år hjälper vi över 2000 personer som inte fått den vård de behöver i Sverige.

Bli månadsgivare och stöd vårt fortsatta arbete.

Bli månadsgivare

Vad vi gör

HJÄLPA

Vi hjälper dem som saknar juridiskt och medicinskt stöd när de riskerar att berövas sin rätt till hälsa och skydd. Vi informerar om vilka rättigheter de har och hjälper dem att hitta rätt inom det ordinarie sjukvårdssystemet så att de kan få den vård de har rätt till.

Läs mer

VÅRDA

Vi erbjuder medicinsk vård och psykosocialt stöd till dem som inte har tillgång till vård på samma villkor som andra. Hos oss kan man bland annat få läkarvård, provtagning, stödsamtal, mödravård och tandvård.

Läs mer

VITTNA

Vi samlar in berättelser om det vi ser och vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi möter, så att vi kan påverka makthavare för att se till att allas lika rätt till vård respekteras. Vi sprider information om hur hälsan påverkas negativt när andra mänskliga rättigheter kränks.

Läs mer

Aktuellt hos Läkare i Världen

Anmäl ditt intresse för att bli volontär

Är du intresserad av att bli volontär? Få reda på mer om vad det innebär.
Anmäl dig

Få hjälp av oss

Alla människor har rätt till vård! Ifall du har nekats eller är orolig för att inte få vård som du har råd med kan du vända dig till oss för att få råd och stöd.
Få hjälp