BOTAR OCKSÅ ORÄTTVISOR

Varje år hjälper vi över 2000 personer som inte fått den vård de behöver i Sverige.

Bli månadsgivare och stöd vårt fortsatta arbete.

Bli månadsgivare

FÅ HJÄLP

På Läkare i Världen erbjuder vi gratis rådgivning och hälso-sjukvård till dig som saknar tillgång till vård i Sverige. Läs om din rätt till vård i Sverige.

Besök någon av våra mottagningar:

Luleå

Umeå

Östersund

Uppsala

Stockholm

Helsingborg

Malmö

BLI VOLONTÄR

Som volontär på Läkare i Världen ger du av din tid och din kompetens för att stärka rätten till vård för alla. Du möter individer vars rätt och tillgång till vård blivit begränsad i Sverige. Det är ett socialt och lärorikt uppdrag och förutom att ge alla våra volontärer en introduktion till uppdraget erbjuder vi också vidareutbildningar och sociala aktiviteter.

Läs mer och anmäl ditt intresse

 

 

 

 

Vad vi gör

HJÄLPA

Vi hjälper dem som saknar juridiskt och medicinskt stöd när de riskerar att berövas sin rätt till hälsa och skydd. Vi informerar om vilka rättigheter de har och hjälper dem att hitta rätt inom det ordinarie sjukvårdssystemet så att de kan få den vård de har rätt till.

Läs mer

VÅRDA

Vi erbjuder medicinsk vård och psykosocialt stöd till dem som inte har tillgång till vård på samma villkor som andra. Hos oss kan man bland annat få läkarvård, provtagning, stödsamtal, mödravård och tandvård.

Läs mer

VITTNA

Vi samlar in berättelser om det vi ser och vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi möter, så att vi kan påverka makthavare för att se till att allas lika rätt till vård respekteras. Vi sprider information om hur hälsan påverkas negativt när andra mänskliga rättigheter kränks.

Läs mer

Aktuellt hos Läkare i Världen