Är du vår nya barnmorska eller socionom i Stockholm?

Är du vår nya barnmorska eller socionom i Stockholm? Läkare i Världen söker nu en barnmorska och en socionom för uppsökande arbete i Stockholm. Tjänsterna tillsätts inom ett helt nytt projekt för att ge extra stöd till personer som lever i utsatthet, däribland EU-medborgare utan sjukförsäkring, papperslösa och tredjelandsmedborgare. Läkare i Världen är en människorättsorganisation…