30 år för allas lika rätt till vård

 

Den 31 oktober firar Läkare i Världen 30-årsjubileum. Sedan starten i Sverige 1991 har tusentals utsatta människor fått vård, hjälp och stöd på någon av organisationens mottagningar runtom i landet. Som en del av det internationella nätverket Médecins du Monde arbetar vi för att människor som blivit sjuka till följd av krig, katastrofer eller diskriminerande lagstiftning ska få hjälp på plats, även när den platsen är Sverige.

– När staten misslyckas med att följa lagar och juridiskt bindande konventioner har Läkare i Världen haft en viktig roll att spela för att inte enskilda människor ska få ta smällen. Tyvärr måste vi fortfarande, 30 år senare, göra insatser för att garantera alla människors lika värde i praktiken, trots att det finns en lag som sedan 2013 ska garantera papperslösa rätt till vård. Det är pinsamt att Sverige inte lyckas bättre, säger Eliot Wieslander, generalsekreterare på Läkare i Världen.

– I Sverige ska vi ge vård efter behov, evidens och beprövad erfarenhet – inte utifrån den sjukes etnicitet, kön eller juridiska status. Tillgången till vård för alla som befinner sig inom Sveriges gränser ska bara handla om just vårdprioriteringar och inte användas som slagträ i politiska spel. Det är inte bara en mänsklig rättighet utan en förutsättning för att vården ska kunna vara patientsäker för alla, fortsätter Eliot Wieslander.

Läkare i Världen är en oberoende människorättsorganisation som driver mottagningar med medicinsk och psykosocial vård samt rättighetsrådgivning på sju orter i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. Verksamheten drivs av volontärer från en rad olika yrkesgrupper, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, jurister, psykologer, socionomer, tandläkare och tolkar med flera. Utsatta EU-medborgare, människor som söker skydd i Sverige och så kallade tredjelandsmedborgare hör till de grupper som organisationen hjälper att få vård och stöd. Organisationen arbetar även med påverkansarbete för alla människors lika rätt till vård.

 

För intervjuer med generalsekreterare Eliot Wieslander eller någon av våra lokala volontärer, kontakta kommunikationsansvarig Hannah Laustiola, 0739 27 97 67, hannah.laustiola@lakareivarlden.se 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer