Reportage i Aftonbladet

Aftonbladet besökte vår medicinska mottagning i Stockholm. Vi pratade om angiverilagen och vad den kan innebära i praktiken.

Klas Nordenskiöld Ytterbrink är en av många läkare som är kritisk till regeringens förslag om anmälningsplikt – ”angiverilagen” som motståndarna kallar den.

Förslaget som nu utreds kan leda till att vårdpersonal, lärare, bibliotekarier och andra offentliganställda måste anmäla papperslösa.

Klas, till vardags läkare på en vanlig vårdcentral i en Stockholmsförort och även klimataktivist, säger att han kommer vägra och hellre ta sitt straff.

– Om polisen griper en läkare eller försöker ta sig in hit på mottagningen, då blir det tydligt vad konflikten handlar om, att de försöker gripa sjuka människor och få dem att lämna vårt land.

– Det är på riktigt en rädsla som vi har, att folk kommer att dö. Som en yttersta konsekvens, säger Hannah Laustiola som är generalsekreterare.
En lag skulle öka trycket på Läkare i världens mottagningar. De finns över hela landet men har redan fler sökande än de kan hjälpa. Det händer att folk kommer hit med misstänkt hjärtinfarkt, för att de inte vågar åka till akuten.
– Det säger ganska mycket, att man är så rädd för att bli utvisad till sitt hemland att man väljer att avstå från att söka vård, säger Hanna Laustiola.