Alla gravida kvinnor har rätt till mödravård

Det bästa vore så klart om alla diskriminerade och utsatta fick den vård de har rätt till. Sverige och andra EU-länder är dåliga på att se till att alla gravida mödrar får tillräcklig vård och tillgång till både familjeplanering och säkra förlossningar. Även vården för nyfödda lämnar mycket att önska.

Många av problemen är egentligen administrativa, alltså att människor inte har rätt dokument. Ofta beror det dessutom på diskriminering. Byråkratin och pappersarbetet runt eu-kortet borde lätt kunna lösas mellan länderna. Under tiden (vilket säkert skulle gå fortare då) bör så klart alla människors rättigheter respekteras. Idag har de EU-migranter som varit här i tre månader vissa möjligheter eftersom de räknas som papperslösa. Det skulle såklart vara bättre om det reglerades på ett annat sätt så att även de utsatta eu-medborgare som inte varit här i tre månader omfattades, dvs att Sverige verkligen levde upp till sina åtaganden enligt de olika konventioner vi skrivit under.

Läkare i världen driver en klinik i Stockholm men vi ger också stöd till andra som jobbar för att hjälpa de mest utsatta EU-medborgarna. Beatrice i Lysekil är en sådan person. Runt henne finns fantastiska människor som gör oerhörda insatser. Det är fantastiskt om vi kan bidra på något sätt till det de gör. Idag gjorde SVT nyheter ett inslag om dem: