Föreläsning på Kompis Sverige om SRHR

Föreläsning på Kompis Sverige om SRHR I samarbete med Kompis Sverige fick Läkare i Världen möjligheten att föreläsa om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för nyanlända och etablerade svenskar. Fokus för föreläsningen var på STI- och hivprevention samt graviditet och förlossning. Det var Läkare i Världens Amanda Söderman, barnmorska, och Ida Carlsson, programansvarig inom…

Ta kampen för global jämställdhet, Billström

Ta kampen för global jämställdhet, Billström Kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter är hotade runt om i världen. Sveriges röst för global jämställdhet måste fortsätta ljuda starkt. Läkare i Världen skriver i Svd tillsammans med 17 andra organisationer med en uppmaning till den nya regeringen. Det pågår en allvarlig tillbakagång mot flickors, kvinnors och hbtqi-personers rättigheter…

Kampanj om psykisk hälsa

Kampanj om psykisk hälsa I oktober har Läkare i Världen en kampanj om psykisk hälsa. En stor del av vår verksamhet kretsar kring den psykiska hälsan hos våra målgrupper, asylsökande, papperslösa, EU- och tredjelandsmedborgare. De personer vi möter på våra mottagningar lider ofta av nedstämdhet, depression, ångest och migrationsstress. De har inte sina basbehov tillgodosedda…