Barnvagnsmarschen

Läkare i Världen deltar på Barnvagnsmarschen!

Varannan minut dör en kvinna på grund av sin graviditet. De som drabbas hårdast är unga, fattiga och de som befinner sig i konflikt eller naturkatastrof. Orsakerna till detta är att kvinnor förnekas sina sexuella rättigheter och möjligheten att skydda sig mot graviditet. Med tillgång till preventivmedel, mödrahälsovård, sexualundervisning och säkra aborter kan de räddas. 

I år deltar Läkare i Världen i Barnvagnsmarschen tillsammans med RFSU och Läkare utan gränser för att uppmärksamma denna globala hälsokris. 

Varje år hålls Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet över hela Sverige och i år fokuserar marschen på mödradödlighet i kriser och konflikt. Den 11 maj marscherar vi tillsammans med RFSU, Läkare utan gränser och andra för allas rätt att överleva sin graviditet. Kom med du också!

Hitta Barnvagnsmarschen nära dig eller anordna en marsch på din ort: www.barnvagnsmarschen.se

 

Vad gör Läkare i Världen? 

Varje vecka möter vi på Läkare i Världen kvinnor på våra kliniker runt om i Sverige. Många av de som kommer till oss och är gravida känner inte till sin rätt till mödravård, eller att det finns att tillgå i Sverige – hos oss får de information om vad de har rätt till och vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp genom sin graviditet – eller att utföra en säker abort. 

I Sverige och i det internationella nätverket arbetar Läkare i Världen för att öka kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård. Målet är att alla kvinnor ska känna till sina rättigheter, informeras om familjeplanering och om riskerna med osäkra aborter. Sjukvårdspersonal utbildas i att utföra aborter samt ge vård efter abort. På så vis bidrar vi som organisation till att minska mödradödligheten.

Vår partner Denis Mukwege, nobels fredspristagare 2018, berättar om situationen för kvinnor i Demokratiska republiken Kongo.

 

Denis Mukwege om arbetet tillsammans med Läkare i Världen

Sexuella övergrepp får inte vara ett vapen i väpnade konflikter!Vår partner Denis Mukwege, nobels fredspristagare 2018, berättar om situationen för kvinnor i Demokratiska republiken Kongo. Där arbetar han på ett sjukhus som belgiska Läkare i Världen driver tillsammans med honom. Stöd Läkare i Världen Swish 9001090www.lakareivarlden.se

Publicerat av Läkare i världen (Médecins du Monde Sweden) Onsdag 10 oktober 2018