Uppsala

Läkare i Världen Uppsala (LiV Ua) ger gratis hälso- och
sjukvård till dem som inte kan få det i den vanliga
vården. Vi har läkare, sjuksköterskor,
psykologer/kuratorer samt fysioterapeuter. Vi erbjuder gratis HIV-test.

Mottagningen finns i Nyby visions lokal, Odensgatan 8 i centrala Uppsala, se
karta.

Det är Drop-in, utan tidsbeställning, torsdagar kl.18.00-20.30.

Förfrågningar, ring 010-129 98 09 eller maila uppsala@lakareivarlden.se

Adress:

Nyby vision
Odensgatan 8
75315 Uppsala

 

 

Broschyr att ladda ner: