Bli företagssponsor

Företag kan ge en engångsgåva eller skapa ett långsiktigt samarbete med Läkare i Världen.

Syftet med ett långsiktigt företagssamarbete är att stärka Läkare i Världens möjligheter att ge vård till de mest utsatta, samt bedriva ett effektivt politiskt påverkansarbete till stöd för mänskliga rättigheter. Syftet är också att skapa goodwill för de företag som stödjer oss.

Det finns flera olika nivåer för företagssamarbete med Läkare i Världen. Vi förutsätter att alla sponsorer uppfyller de kriterier vi har.

Vän
Sponsor
Partner

De företag som ingår ett samarbete med Läkare i Världen:

– ansluter sig till Läkare i Världens grundläggande värderingar om människors lika värde, rätt till humanitärt bemötande, rätt och tillgång till en god miljö och en god hälso- och sjukvård för alla.

– arbetar inte inom områden som motverkar en god social utveckling och ökad demokrati

– arbetar inte inom tobak, kärnkraft, alkohol, vapen, olja eller sexindustrinär. Måste vara politiskt obundet och stödjer inte totalitära regimer.

– ställer krav på sina underleverantörer att leva upp till Läkare i Världens grundläggande värderingar

– ställer sig bakom ”Europeiska Unionens stadga om humanitärt bistånd – Krakow 31 mars 1990” och International Labour Organizations standards

– strävar efter att följa UN Human Rights Norms for Business och UN Priniciples for Responsible Investment

– strävar efter att bli medlemmar I UN Global Compact samt lämna en GRI-rapport

 

Läkare i Världen:

  • – försäkrar att satsningarna kommer till direkt nytta och når de syften som är målet.
  • – har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll samt är medlemmar i FRII.
  • – erbjuder tre former av samarbete, med olika djup och tidshorisont: vän, sponsor och partner.
  • – har full beslutande rätt över de projekt där donerade medel används.
  • – upprättar ett avtal samt övervakar systematiskt att samarbetet följer ovanstående principer och kompletterande överenskommelser.

 

Samarbetsformer – engångsgåva eller långsiktigt samarbete?

Företag kan ge både en engångsgåva eller skapa ett långsiktigt samarbete med Läkare i Världen.

Kontakta oss på insamling[at]kalareivarlden.se för att höra mer.