Bli företagssponsor

Företag kan ge en engångsgåva eller skapa ett långsiktigt samarbete med Läkare i Världen.

Syftet med ett långsiktigt företagssamarbete är att stärka Läkare i Världens möjligheter att ge vård till de mest utsatta, samt bedriva ett effektivt politiskt påverkansarbete till stöd för mänskliga rättigheter. Syftet är också att skapa goodwill för de företag som stödjer oss.

Det finns flera olika nivåer för företagssamarbete med Läkare i Världen. Vi förutsätter att alla sponsorer uppfyller de kriterier vi har.

Vän
Sponsor
Partner

De företag som ingår ett samarbete med Läkare i Världen:

– ansluter sig till Läkare i Världens grundläggande värderingar om människors lika värde, rätt till humanitärt bemötande, rätt och tillgång till en god miljö och en god hälso- och sjukvård för alla.

– arbetar inte inom områden som motverkar en god social utveckling och ökad demokrati

– arbetar inte inom tobak, kärnkraft, alkohol, vapen, olja eller sexindustrinär. Måste vara politiskt obundet och stödjer inte totalitära regimer.

– ställer krav på sina underleverantörer att leva upp till Läkare i Världens grundläggande värderingar

– ställer sig bakom ”Europeiska Unionens stadga om humanitärt bistånd – Krakow 31 mars 1990” och International Labour Organizations standards

– strävar efter att följa UN Human Rights Norms for Business och UN Priniciples for Responsible Investment

– strävar efter att bli medlemmar I UN Global Compact samt lämna en GRI-rapport

 

Läkare i Världen:

 • – försäkrar att satsningarna kommer till direkt nytta och når de syften som är målet.
 • – har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll samt är medlemmar i FRII.
 • – erbjuder tre former av samarbete, med olika djup och tidshorisont: vän, sponsor och partner.
 • – har full beslutande rätt över de projekt där donerade medel används.
 • – upprättar ett avtal samt övervakar systematiskt att samarbetet följer ovanstående principer och kompletterande överenskommelser.

 

Samarbetsformer – engångsgåva eller långsiktigt samarbete?

Företag kan ge både en engångsgåva eller skapa ett långsiktigt samarbete med Läkare i Världen.

Nedan presenterar vi tre olika förslag på samarbeten mellan företag och Läkare i Världen. Med dessa som utgångspunkt kan vi tillsammans utforma ett samarbete  som passar bäst båda parter. Kontakta oss på kansliet så hittar vi ett bra upplägg.

Vän

För vänföretag erbjuder Läkare i Världen:

 • – Rätt att använda bannern ”Företagsvän 2016” på företagets hemsida och i andra liknande sammanhang.
  • – Benämner företaget som en ”Vän” på Läkare i Världens hemsida och i andra utåtriktade sammanhang.
  • – Ger ett diplom (även elektroniskt) till företaget.
  • – Skickar elektroniskt nyhetsbrev till företaget.
 • – Har länk till företagets hemsida på Läkare i världens hemsida. (Företagsnamnet klickbart, länk till företagets hemsida)

 

Våra vänföretag

 • – Lämnar bidrag till Läkare i Världen motsvarande minst 10 000 kr per år, gärna i form av autogiro.
 • – Redovisar sitt samarbete (som ”Vän”) med Läkare i världen på sin hemsida eller i andra sammanhang där företaget exponeras.
 • – Har länk på sin hemsida till Läkare i Världens hemsida.

Sponsor

För våra sponsorer erbjuder Läkare i Världen:

 • – Rätt att använda bannern ”Sponsor” på sin hemsida och i andra liknande sammanhang.
  • – Exponerar företaget som ”Sponsor” (inkl. antal år som ”Sponsor”) på sin hemsida och i andra utåtriktade sammanhang.
  • – Ger ett diplom (även elektroniskt) till företaget.
  • – Skickar elektroniskt nyhetsbrev till företaget.
 • – Har länk till företagets hemsida på LIV:s hemsida. (Företagsnamnet klickbart, länk till företagets hemsida).

 

Våra sponsorer

 • – Lämnar bidrag till LIV motsvarande minst 50 000 kr per år, gärna i form av autogiro.
 • – Exponerar sitt arbete med CSR och samarbetet med Läkare i Världen som ett viktigt inslag i detta arbete.
 • – Redovisar sitt samarbete som ”Sponsor” till Läkare i Världen på sin hemsida eller i andra sammanhang där företaget exponeras.
 • – Har länk på sin hemsida till LIV:s hemsida.

Partner

För våra partners erbjuder Läkare i världen:

 • – Rätt att använda bannern ”Partner” på sin hemsida och i andra liknande sammanhang.
  • – Exponerar företaget inklusive dess logga som ”Partner” (inkl. antal år som ”Partner”) på sin hemsida och i andra utåtriktade sammanhang.
  • – Lämnar månadsvis underlag till nyhetsnotis på företagets hemsida.
  • – Ger ett diplom (även elektroniskt) till företaget.
  • – Skickar elektroniskt nyhetsbrev till företaget och av företaget utvalda personer.
  • – Har länk till företagets hemsida på LIV:s hemsida. (Företagsnamnet/logga klickbart)
 • – Utarbetar och genomför tillsammans med företaget skräddarsydda aktiviteter som både stödjer företaget och Läkare i Världen. Exempelvis information om hur företagets samarbete med LIV hjälper utsatta runt om i världen. Informationsbord i matsal, medverkan i kickoff, medverkan i kundevent etc.

 

Våra partner

 • – Lämnar bidrag till LIV om minst 100 000 kronor per år, gärna i form av autogiro.
 • – Redovisar sitt samarbete (som ”Partner”) med LIV på sin hemsida och i andra sammanhang där företaget exponeras.
 • – Exponerar sitt arbete med CSR och samarbetet med LIV som ett viktigt inslag i detta arbete.
 • – Har länk på sin hemsida till LIV:s hemsida.
 • – Har på sin hemsida en kort nyhetsnotis om Läkare i Världens arbete i ett aktuellt sammanhang.
 • – Har som målsättning att lämna bidrag till LIV under minst tre (3) på varandra följande år.