Brist på kontakt med myndigheter

Brist på kontakt med myndigheter osynliggör barnäktenskap och övergrepp på barn. Det är inte ovanligt att Läkare i Världen påträffar både barnäktenskap och sexuella övergrepp. Under våren träffade vi till exempel en 14-årig flicka som sökte sig till Läkare i Världens klinik och var gravid i sjätte månaden. I hemlandet hade hon en man. Graviditeten var planerad.

I nuläget har varken vuxna kvinnor eller flickor tillgång till mödravård under graviditet om de inte är inskrivna i den svenska sjukförsäkringen. Den här flickan hade alltså inte en gång kunnat ta kontakt med sjukhus och myndigheter som hade kunnat ta beslut om hur detta skulle behandlas.

Tonårsgraviditeter kan leda till ett antal komplikationer till följd av att kroppen inte är färdigutvecklad. Därför är det särskilt viktigt att barn som är gravida som befinner sig i Sverige får tillgång till mödravård. Det är inte acceptabelt att det finns 14-åringar i vårt land som vi inte kan garantera en säkrare graviditet.

Läkare i Världen lägger hög vikt vid barnkonventionen. Barnäktenskap är oacceptabelt i alla former. Likaså är osäkra graviditeter.

Det är på grund av flickor och barn som får sina mänskliga rättigheter kränkta som vi vittnar. Vi vill lyfta dessa vittnesmål för att se till att de kommer ut. Om vi inte pratar om det kan vi inte kraftsamla för att göra något åt det. Så länge vi vittnar glöms de här människorna inte bort.

Läkare i Världen använder sig av vittnesmål för att belysa de kränkningar mot mänskliga rättigheter som fortfarande pågår idag, även i vårt svenska samhälle.

Hjälp oss, du också, att vittna om de orättvisor och de brott mot mänskliga rättigheter du ser i samhället och i världen. Sprid våra vittnesmål i sociala medier, och berätta om dina egna upplevelser under hashtaggen #vivittnar.