Bygg broar – inte staket!

Att bygga broar, inte staket, är svaret. Så börjar ett öppet brev från Läkare i Världens franska och engelska ordföranden idag, riktat till Europas makthavare:

Efter andra världskriget gick européerna samman för att bygga broar och tillsammans skapa samhällen i vilka grundläggande rättigheter och respekt för människor var hörnstenarna. Idag ser vi hur tusentals människor drunknar inom synhåll från våra stränder och hur många fler blir sjuka och skadade under sin farliga resa, bara för att mötas med våld och förnedring när de kommer hit.

Europas flyktingmottagande är trasigt och bråken mellan stater om vem som ska ta hand om vad leder bara till främlingsfientlighet och att sedan länge läkta sprickor mellan våra länder rivs upp igen. Detta är en exceptionell tid som kräver exceptionella åtgärder! Dublinfördraget måste, i alla fall temporärt, upphävas eftersom det är orimligt att alla ska söka asyl i det första land de kommer till.

Migrantkrisen kunde förutses och vi hade kunnat skapa gemensamma planer – för hela EU – baserade på humanitet och solidaritet. Istället har vi i realiteten bidragit till en situation som är så katastrofal att vi aldrig hade godtagit den någon annanstans i världen. Mellanöstern är idag ett katastrofområde. De fyra länderna som angränsar till Syrien är i dag värdar för mer än fyra millioner flyktingar. Vi har sett på medan diktatorskap och extrema klyftor med stor fattigdom fått frodas och driva människor på flykt.

Ingenstans är Europas misslyckande lika tydligt som i lägren i Calais. Läkare i världen har arbetat med utsatta migranter i många år genom att ge dem nödvändig medicinsk vård samtidigt som vi arbetar för deras mänskliga rättighet till hälsa. Vi är närvarande i varje steg av deras resa, från konflikten genom Grekland och i Calais. De som lyckas ta sig ända till lägren är hopklämda i undermåliga boenden på en nedlagd soptipp. Sjukdomar som dysenteri härjar och många har allvarliga skador – inte minst psykiskt. Istället för beskydd får de också ofta ta emot våld från polis och militär de mött på sin resa och i lägret.

Läkare i världen är idag den enda humanitära medicinska organisationen på plats i Calais och vi kan bara konstatera att hela vården av dessa migranter överlåts till frivilliga krafter. Europa har en lång historia av att försöka utrota fattigdom och orättvisor. Denna situation är inte värdig oss.

Insatserna från Europa handlar idag sällan om humanitär hjälp utan om så kallade säkerhetsåtgärder. Vi fokuserar på hur vi ska stänga ute, inte på hur vi själva ska kunna uppfylla de konventioner vi varit med och skapat. Att söka asyl är inget brott! Migranter är inte en säkerhetsrisk. De har inte kommit för att ockupera Europa eller för att få lyxvård. Faktum är att migration ofta skapar ekonomisk tillväxt och mångfald som berikar, inte urvattnar, våra samhällen. Det är en tillgång, inte ett hot.

Vi måste snarast få till stånd skyddsmekanismer som fungerar proportionerligt med problemet. Europa måste se till att asylsökande får tillgång till säkra vägar och effektiva ”lagliga korridorer”. Vi måste se till att flyktingmottagandet sprids över Europa och sköts på ett värdigt och säkert sätt, där återförening av familjer är av högsta prioritet.

Vi ser många barn, särskilt de som är ensamkommande, som far mycket illa på platser som Calais. Barnen behöver särskilt skydd och stöd eftersom de alltid löper större risk för både våld och utnyttjande.

Om det någonsin varit tillfälle för Europas regeringar att visa mod och stå upp för de principer vi bygger vårt samhälle på så är det nu. Det är dags att visa ledarskap utifrån de värden som definierar det europeiska projektet: humanitet, värdighet och respekt.

Istället för att bygga staket runt läger kan vi låta platser som Calais vara bron tillbaka till det Europa vi står för – öppet, jämlikt och hälsosamt.

Dr Françoise Sivignon är ordförande för Médecins du Monde France. Janice Hughes är ordförande för Doctors of the World UK.  Båda organisationerna arbetar tillsammans i Calais för att möte den ofattbara ohälsan hos sårbara migranter som är fångar där.

Två personer med läkare iv världen-västar går genom en kåkstad bygd på en strand

Flyktingläger i Calais ©Olivier Papegnie

För mer information om insatserna i Calais:

 

Doctors of the Worlds webbplats

För presskontakt i Sverige kontakta vår tf Generalsekreterare Eliot Wieslander på eliot.wieslander@lakareivarlden.se

Läkare i världen Sverige har idag inga volontärer i Calais utan hjälper migranter från och utanför Europa som befinner sig i Stockholm. Vill du vara volontär här mailar du till frivillig@lakareivarlden.se