Coronaviruset känner inga gränser, det drabbar oss alla  oavsett  vilket medborgarskap vi har, var vi är födda eller var vi för tillfället bor eller vistas.

Vi hjälper dem som inte har tillgång till den reguljära vården och ger råd och stöd till samhällets mest utsatta grupper om hur de kan skydda sig själva och andra från smitta.

Copyright: Ignacio Marín/Médicos del Mundo – Gregorio Marañón sjukhuset i Madrid

Vårt arbete med Corona

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till vård. Under den pågående coronapandemin jobbar vi fortsatt i både Sverige och internationellt med att ge råd, hjälp och vård till de grupper som ofta andra glömmer, till exempel utsatta EU-medborgare, papperslösa, barn med uppgivenhetssyndrom och offer för människohandel.

Tillsammans med våra systeravdelningar i Médecins du Monde internationella nätverk (MdM) har vi gjort ett gemensamt uttalande med rekommendationer riktade till makthavare på lokal, nationell och internationell nivå, om vad som behöver göras under och efter den här pandemin för att skydda de mest utsatta grupperna.

Läs och ställ dig bakom vårt uttalande här.

 

Nationellt

I Sverige håller våra kliniker i Stockholm Serafen, Malmö, Umeå, Östersund och Luleå öppet som vanligt. Tack vare företag, organisationer och privatpersoner som skänkt skyddsutrustning kan vi ta emot de som kommer till oss för att söka vård. Vi genomför så kallad triagering utanför klinikerna, vilket innebär att vi kan hänvisa våra besökare till vidare vård eller ordinera vila hemma, när så behövs. Våra volontärer ger också information om viruset och hur man bäst skyddar sig själv och andra från smitta. Vi utför inte test för Covid-19, för detta hänvisar vi till den reguljära vården.

Internationellt

Médecins du Mondes internationella nätverk består idag av 16 organisationer som tillsammans driver fler än trehundra projekt i ca åttio länder. En del av dessa projekt sker även i det egna landet.

Under den pågående pandemin har det coronarelaterade arbetet bland annat handlat om uppsökande och informerande verksamhet. I Belgien genomförs exempelvis tester av covid-19 bland de hemlösa och i Grekland delar uppsökande team ut hälsokit till hemlösa samt pamfletter med information om viruset för att underlätta att hålla smittan borta. I Bangladesh bedriver Japanska MdM informationsarbete om coronaviruset i flyktinglägret Cox’s Bazar.

På andra håll, som i Spanien sker också direkt vård genom ett samarbete med sex stora sjukhus inom den reguljära sjukvården i Madrid, utanför vilka MdM fått lov att ställa upp egna tält för behandling av patienter. I många länder har MdM också sett att behovet av psykosocialt stöd är fortsatt stort och på flera håll har rådgivning kunnat erbjudas digitalt.

Läs mer om Médecins Du Mondes arbete med coronapandemin världen över.

Vill du bidra?

Det finns flera sätt att stötta vårt arbete, du kan skänka av din tid, stötta oss ekonomiskt eller bidra med skyddsmaterial.

Vill du bidra med material kan du kontakta oss via knappen “skänk material”. Just nu behöver vi:

  • Visir
  • Långärmade plastförkläden
  • Handssprit
  • Ytdesinfektionsmedel
  • Plasthandskar
  • Tvål
  • Andningsskydd FFP2
  • Munskydd med IIR-märkning

Även annat sjukvårdsmateriel eller övrigt som kan behövas på en klinik kan vara aktuellt, kontakta oss för mer information.

Skänk tid
Skänk pengar
Skänk material