Coronaviruset känner inga gränser, det drabbar oss alla  oavsett  vilket medborgarskap vi har, var vi är födda eller var vi för tillfället bor eller vistas.

Vi hjälper dem som inte har tillgång till den reguljära vården och ger råd och stöd till samhällets mest utsatta grupper om hur de kan skydda sig själva och andra från smitta.

Copyright: Ignacio Marín/Médicos del Mundo – Gregorio Marañón sjukhuset i Madrid

Vårt arbete med Corona

Under den pågående coronapandemin jobbar vi fortsatt i både Sverige och internationellt med att ge råd, hjälp och vård till de grupper som ofta andra glömmer, till exempel utsatta EU-medborgare och papperslösa.

I Sverige håller våra kliniker i Stockholm, Malmö, Umeå, Östersund och Luleå öppet som vanligt. Vi genomför så kallad triagering utanför klinikerna, vilket innebär att vi kan hänvisa våra besökare till vidare vård eller ordinera vila hemma, när så behövs. Våra volontärer ger också information om viruset och hur man bäst skyddar sig själv och andra från smitta. Vi utför inte test för Covid-19, för detta hänvisar vi till den reguljära vården.

Vaccination

Sedan början av juni kommer Läkare i Världens besökare i Stockholm att erbjudas att vaccinera sig mot covid-19 i våra lokaler varje torsdag, drop-in mellan kl.17-20. Dos två ges efter sex veckor. OBS! Ingen vaccination utförs den 24/6, dock är mottagningen öppen som vanligt då.

Hos Folkhälsomyndigheten finns mer information om vaccination på olika språk.

Allmän information om corona för Läkare i Världens besökare

Information om Corona på olika språk:

I Stockholm finns bussar som tar emot för testning, schemat för dem hittas här.

Vi följer Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen, klicka här för mer information.

Smittskyddsläkare kan utfärda lokala rekommendationer. På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer i olika regioner.

Internationellt

Médecins du Mondes internationella nätverk består idag av 16 organisationer som tillsammans driver fler än trehundra projekt i ca åttio länder. En del av dessa projekt sker även i det egna landet.

Tillsammans med våra systeravdelningar har vi gjort ett gemensamt uttalande med rekommendationer riktade till makthavare på lokal, nationell och internationell nivå, om vad som behöver göras under och efter den här pandemin för att skydda de mest utsatta grupperna.

Läs och ställ dig bakom vårt uttalande här.

Under den pågående pandemin har det coronarelaterade arbetet bland annat handlat om uppsökande och informerande verksamhet. I Belgien genomförs exempelvis tester av covid-19 bland de hemlösa och i Grekland delar uppsökande team ut hälsokit till hemlösa samt pamfletter med information om viruset för att underlätta att hålla smittan borta. I Bangladesh bedriver Japanska MdM informationsarbete om coronaviruset i flyktinglägret Cox’s Bazar.

På andra håll, som i Spanien sker också direkt vård genom ett samarbete med sex stora sjukhus inom den reguljära sjukvården i Madrid, utanför vilka MdM fått lov att ställa upp egna tält för behandling av patienter. I många länder har MdM också sett att behovet av psykosocialt stöd är fortsatt stort och på flera håll har rådgivning kunnat erbjudas digitalt.

Läs mer om Médecins Du Mondes arbete med coronapandemin världen över.

Skänk tid
Skänk pengar