Dina rättigheter i Sverige

Din rätt till vård

Din juridiska status bestämmer i vilken utsträckning du har tillgång till den offentliga vården. Läs mer om vad din juridiska status innebär och dina rättigheter som papperslösa, EU-migrant eller tredjelandsmedborgare i rubrikerna nedan.

Sammanfattningsvis innebär lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård från 2013 att papperslösa människor i Sverige har rätt till utökad vård. Alla barn har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård. Vuxna har rätt till ”vård som inte kan anstå”, med andra ord vård som inte kan vänta. Det innebär att du har rätt till vård när ditt sjukdomstillstånd är akut eller om ditt tillstånd skulle förvärras om du inte får behandling. Det är vårdpersonalen som bestämmer om du behöver vård som inte kan vänta. Om det uppstår problem så ta kontakt med oss så hjälper vi dig. För mer information se Riksdagen och 1177.

All sjukvårdspersonal och alla tolkar har tystnadsplikt i Sverige. Det innebär att varken Läkare i Världen eller den offentliga vården får lämna ut uppgifter om dig till någon annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

 

Asylsökande

Asylsökande är en person som befinner sig i ett land där den har ansökt om skydd men ännu inte fått besked. När du söker asyl får du ett LMA-kort av Migrationsverket, vilket är ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut. Har du inte hunnit få ditt LMA-kort så ska du visa upp ditt kvitto på att du har ansökt om asyl. Du har rätt till tolk vid vårdbesök samt har rätt till sjuktransporter.

 

Som barn och unga under 18 år har du rätt till 

 • All tandvård kostnadsfritt till och med sista december det året du fyller 23 år. 
 • Hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i den region som man söker vård i. (De flesta regioner tar ingen avgift för barn och ungdomar under 18 år).

 

Som asylsökande över 18 år har du rätt till

 • Sjukvård som inte kan vänta inom vanliga sjukvården (Vårdcentral 50 kr, Akutmottagning 400 kr).
 • Tandvård, som inte kan vänta för 50 kr.
 • Kostnadsfri förebyggande barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering.
 • Vård vid graviditet och förlossning är kostnadsfri.
 • Vård som faller under smittskyddslagen.
 • Läkemedel på recept kostar högst 50 kr.

 

Du är välkommen till våra mottagningar om du är asylsökande, men eftersom du har rätt att gå till offentliga vården är det sannolikt att du får hjälp snabbare om du går direkt dit. Du kan välja att göra ett besök på en vårdcentral eller inom öppen specialistvård i vilket landsting som helst i Sverige. Du måste ta med ditt LMA-kort. Första gången du söker vård får du ett reservnummer. Spara numret. Du kan behöva det om du söker vård igen. Läs mer på Migrationsverket eller för information på fler språk se 1177.

 

Papperslös

Papperslös är du om du vistas i Sverige utan någon form av tillstånd, det gäller även om du gömmer dig eller undviker verkställande av beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen, läs mer här. Lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård från 2013 ger papperslösa människor i Sverige utökad rätt till vård. Du behöver inte ha något dokument som visar att du är papperslös. Du har rätt till tolk vid vårdbesök samt har rätt till sjuktransporter.

 

Som barn och unga under 18 år har du rätt till

 • All tandvård kostnadsfritt till och med sista december det året du fyller 23 år.
 • Hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i den region som man söker vård i. (De flesta regioner tar ingen avgift för barn och ungdomar under 18 år).

 

Som vuxen, över 18 år, har du rätt till

 • Sjukvård som inte kan vänta inom vanliga sjukvården (Vårdcentral 50 kr, Akutmottagning 400 kr).
 • Tandvård, som inte kan vänta för 50 kr.
 • Kostnadsfri förebyggande barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering.
 • Kostnadsfri vård vid graviditet och förlossning.
 • Vård som faller under smittskyddslagen.
 • Läkemedel på recept för högst 50 kr.

 

Du är välkommen till våra mottagningar om du är papperslös, men eftersom du har rätt att gå till offentliga vården är det sannolikt att du får hjälp snabbare om du går direkt dit. Om du får några problem är du alltid välkommen att kontakta oss eller besöka våra mottagningar. För information på fler språk se 1177.

 

 

EU-medborgare

EU-medborgare är du om du är medborgare i ett annat EU-land än Sverige. En person som saknar EU-kort/EES-kort/Europeiska sjukförsäkringskortet ska ses som papperslös om den vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning. Läs mer här.  

 

Om har ett EU-kort/EES-kort/Europeiska sjukförsäkringskortet

 • Har du tillgång till subventionerad vård hos den vanliga vården, såsom sjukhus och vårdcentraler. 

 

Om saknar ett EU-kort/EES-kort/Europeiska sjukförsäkringskortet eller saknar sjukförsäkring i landet du är medborgare i:

 • Enligt svensk lag har du inte rätt till subventionerad hälso- och sjukvård, utan måste själv betala fullpris.
 • Du välkommen att komma till våra kliniker så att vi kan hjälpa dig utifrån bästa förmåga. 

 

Tredjelandsmedborgare 

En tredjelandsmedborgare är du som inte är medborgare i någon av EU:s medlemsstater samt har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd i ett annat EU-land än Sverige innan du kom hit, och ännu inte har uppehållstillstånd att vistas i Sverige.

Om du kommer från ett land som inte är Schweiz eller tillhör EU-, eller EES-länderna har du inte rätt till subventionerad vård, utan måste betala hela sjukvårdskostnaden själv. Det gäller både nödvändig och planerad sjukvård.

Om du är tredjelandsmedborgare och saknar ett EU-kort/EES-kort/Europeiska sjukförsäkringskortet är du välkommen att komma till våra kliniker så ska vi hjälpa dig utifrån bästa förmåga. 

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss