Dina rättigheter i Sverige

Dina rättigheter

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om din rättigheter i Sverige.

Lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård från 2013 ger papperslösa människor i Sverige utökad rätt till vård. Alla barn har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård. Vuxna har rätt till ”vård som inte kan anstå” samt rätt till kostnadsfri mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och vård som faller under smittskyddslagen, samt en hälsoundersökning. För mer information se Riksdagen och 1177.

Den offentliga vården har skyldighet att ge sjukvård och tandvård som inte kan vänta till vuxna som söker asyl eller som vistas i Sverige utan tillstånd. Personer under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Se svensk lag.

Din juridiska status bestämmer i vilken utsträckning du har tillgång till den offentliga vården. Läs mer om dina rättigheter och vad din juridiska status innebär på 1177. 

Barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering samt vård vid graviditet och förlossning är gratis för asylsökande/papperslösa. Läs mer på 1177.

Du är välkommen att kontakta oss eller besöka någon av våra mottagningar så hjälper vi dig.

För papperslösa och asylsökande är receptbelagd medicin subventionerad. Det kostar 50 kronor för ett recept. Om du har en annan juridisk status eller får problem kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Läs mer på 1177.

Läkare i världen kan tyvärr aldrig bekosta en vårdfaktura som en patient mottagit, men vi kan hjälpa dig med information och rådgivning om hur du kan bestrida den. Kontakta oss

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss