Dokument och protokoll

Årsmöte 2020

Läkare i Världens årsmöte ägde rum den 28 mars 2020. På grund av coronaviruset hölls mötet digitalt. Inga motioner hade inkommit men tre nya styrelsemedlemmar valdes. Nedan kan du läsa de viktigaste dokumenten.

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 (signerad)

Verksamhetsplan 2020

Rambudget 2020

Valberedning

Cecilia Malmström, Psykolog
Meta Wiborgh, Läkare
Astrid Börjesson, Sjuksköterska
Martin Gode, Regional samordnare