Dokument och protokoll

Årsmöte 2021

Läkare i Världens årsmöte äger rum 17 april 2021. På grund av coronaviruset hålls mötet digitalt. Nedan kan du läsa kallelsen till årsmötet och mer information om hur du anmäler dig.

Nedan finner du årsmöteshandlingarna:

Förslag på dagordning

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning 2020

Rambudget 2021

Verksamhetsplan 2021

Förslag om medlemsavgifter

Valberedningens förslag till styrelse

Förslag till valberedning

Kallelse

Årsmöte 2020

Läkare i Världens årsmöte ägde rum den 28 mars 2020. På grund av coronaviruset hölls mötet digitalt. Inga motioner hade inkommit men tre nya styrelsemedlemmar valdes. Nedan kan du läsa de viktigaste dokumenten.

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 (signerad)

Verksamhetsplan 2020

Rambudget 2020

Valberedning

Cecilia Malmström, Psykolog
Meta Wiborgh, Läkare
Astrid Börjesson, Sjuksköterska
Martin Gode, Regional samordnare