Dokument och protokoll

Årsmöte 2020

Här hittar du handlingar med mera till Läkare i Världens årsmöte.

Årsmötet ägde rum 28 mars kl 13-16. På grund av coronaviruset skedde årsmötet digitalt via Zoom. Motionerna till årsmötet skulle ha inkommit senast den 29 februari. I år inkom inga motioner. Protokoll och alla handlingar från årsmötet kommer att läggas upp här så snart som det är klart. På grund av rådande omständigheter har det varit svårare att skriva under alla dokument. Vi ber om ursäkt för fördröjningen och arbetar för att få det klart. 

Kallelse årsmöte 2020

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning

Verksamhetsplan 2020

Rambudget 2020

Förslag om medlemsavgift

Valberedningens förslag

Förslag till valberedning

Valberedning

Cecilia Malmström, Psykolog
Meta Wiborgh, Läkare
Astrid Börjesson, Sjuksköterska
Martin Gode, Regional samordnare