EU-Aid projektet

 

Läkare i Världen har ingått ett samarbete med stöd av EU för att bygga upp och stärka volontärverksamheten. Tillsammans med våra systerorganisationer från Spanien, Belgien, Grekland, Nederländerna och Storbritannien jobbar vi med EU- Aid projektet. Projektet syftar till att stärka volontärarbete bland europeiska medborgare, att utbilda volontärer och att bygga starka relationer med lokala organisationer som är verksamma på platser där det finns behov.

Läs mer om projektet här

För frågor om projektet, kontakta annelie.danielsson@lakareivarlden.se