Frågor och svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor. Kanske kan du hitta ditt svar här? Om inte så mejla oss på info@lakareivarlden.se

Medicinsk klinik

Läkare i världen erbjuder sjukvård till människor som inte har tillgång till subventionerad sjukvård. Se nedan vilka lagar som gäller och vilka som kan komma till oss:

 

Om du är asylsökande

Då du har rätt att få vård genom den vanliga vården rekommenderar vi att du tar kontakt med dem först. Om det uppstår problem, tveka inte att ta kontakt med oss så ska vi hjälpa dig att få den vård du behöver. Som vuxen, det vill säga om du fyllt 18 år, har du rätt till sjukvård och tandvård som du inte kan vänta med inom vanliga sjukvården. Det gäller också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Du kan välja att göra ett besök på en vårdcentral eller inom öppen specialistvård i vilket landsting som helst i Sverige. Om du är asylsökande måste du ha en remiss om det finns ett sådant krav där du söker vården. Ta med ditt LMA-kort och om du inte fått det ännu visa kvittot på att du ansökt om asyl.

 

Om du är papperslös

Då du har rätt att få vård genom den vanliga vården rekommenderar vi att du tar kontakt med dem först. Om det uppstår problem, tveka inte att ta kontakt med oss så ska vi hjälpa dig att få den vård du behöver.  Som vuxen, det vill säga om du fyllt 18 år, har du rätt till sjukvård och tandvård som du inte kan vänta med inom vanliga sjukvården. Det gäller också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. För ett besök hos läkare på en vårdcentral och för läkarvård som ges efter remiss ska du betala 50 kronor. Du kan välja att göra ett besök på en vårdcentral eller inom öppen specialistvård i vilket landsting som helst i Sverige. Om du är asylsökande måste du ha en remiss om det finns ett sådant krav där du söker vården.

 

Om du är EU-medborgare med EU-kort/EES-kort/Europeiska sjukförsäkringskortet

Nej. då har du tillgång till subventionerad vård hos den vanliga vården, såsom sjukhus och vårdcentraler.

 

Om du är EU-medborgare utan det Europeiska sjukförsäkringskortet eller saknar sjukförsäkring i landet du är medborgare i

Då är du välkommen att komma till våra kliniker så ska vi hjälpa dig utifrån bästa förmåga.

 

Om du är tredjelandsmedborgare (dvs du kommer från ett land utanför EU och har sökt asyl/fått uppehållstillstånd i ett annat EU-land än Sverige innan du kommit hit och ännu inte har uppehållstillstånd)

Då är du välkommen att komma till våra kliniker så ska vi hjälpa dig utifrån bästa förmåga.

 

Jag har en släkting i ett annat land som är sjuk, kan ni hjälpa hen?

Tyvärr kan vi inte hjälpa i sådana situationer. Vi kan endast erbjuda vård och rådgivning inom Sverige.

 

Min närstående är på besök från ett annat land, kan hen komma till kliniken?

I de flesta fall nej. Om du besöker Sverige som exempelvis turist eller student ska du uppsöka vård via de vanliga sjukhusen eller vårdcentralerna. Är du EU-medborgare har du rätt till subventionerad sjukvård. Är du inte EU-medborgare, ta kontakt med ditt försäkringsbolag eller respektive sjukförsäkringsmyndighet i ditt hemland.

 

Om det gäller barn

Barn och unga under 18 år ska få hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i det landsting som man söker vård i. De flesta landsting och regioner tar ingen avgift för barn och ungdomar under 18 år. Ta med LMA-kort eller visa kvitto på att du sökt om asyl.

Om du stöter på problem när du ska uppsöka vård för ett barn så tveka inte att ta kontakt med oss så ska vi göra vårt bästa för att du ska få den vård du har laglig rätt till.

 

Sjukrådgivning och tolkhjälp

 

Mödravård och abort

 

Kroniska sjukdomar och långsiktig vård

 

Bestrida fakturor för vård

 

 

Juridisk rådgivning (i Stockholm)

 

Jag har fått avslag på min asylansökan, kan ni hjälpa mig?

Ja. Läkare i Världen erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning med fokus på asyl- och migrationsrätt för personer som är papperslösa. Alla jurister, tolkar och andra medarbetare på rådgivningen arbetar ideellt. Den juridiska mottagningen finns i Stockholm. Ingen tidsbokning behövs. Ta med alla relevanta dokument i ditt ärende till besöket.

Jag vill ha juridisk rådgivning direkt över telefon

Vi ger inte juridiska råd eller uttalar oss om specifika juridiska fall över telefon. Vill man tala med en jurist får man komma på juridiska mottagningen på onsdagar 18:00.