Kroniska sjukdomar och långsiktig vård

Om du är papperslös

Enligt lagen från 2013 har du rätt till vård som inte endast är omedelbar. Informera din vårdgivare om vad som gäller. Om det uppstår problem så ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Enligt Socialstyrelsens förtydligande rapport från 2014 gäller:

Vård och behandling som är mer än omedelbar vård, det vill säga lagen omfattar inte bara akut vård
vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder

 

Om du är EU-medborgare utan EU-sjukförsäkring/tredjelandsmedborgare utan sjukförsäkring

Generellt är det väldigt svårt för oss och i de flesta fall kan vi inte erbjuda den långsiktiga vård som behövs då våra medicinska kliniker har för begränsade möjligheter. Men kom till kliniken så kan en av våra läkare göra en bedömning av vad du kan behöva och sedan ska vi försöka boka tid åt dig  hos lämplig vårdgivare.

Om du har en smittsam sjukdom som går under smittskyddslagen är du berättigad sjukvård genom sjukvården.