Mödravård och abort

Jag/en närstående behöver göra en abort, kan ni hjälpa mig?

Om du är papperslös: Som vuxen, det vill säga om du fyllt 18 år, har du rätt till sjukvård och tandvård som du inte kan vänta med inom vanliga sjukvården. Det gäller också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Förebyggande barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering samt vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri. Om du stöter på problem när du uppsöker abortvård så tveka inte att ta kontakt med oss så ska vi göra vårt bästa för att du ska få den vård du har laglig rätt till.

 

Om du är EU-medborgare utan EU-sjukförsäkring (se ovan)/tredjelandsmedborgare utan försäkring
kom till en av våra medicinska kliniker så hjälper vi dig att hitta en vårdgivare.

 

Jag/en närstående är gravid, kan ni hjälpa mig?

Om du är papperslös/asylsökande: Som vuxen, det vill säga om du fyllt 18 år, har du rätt till sjukvård och tandvård som du inte kan vänta med inom vanliga sjukvården. Det gäller också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Förebyggande barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering samt vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri. Om du nekas vård så ta kontakt med oss så ska vi göra vårt bästa för att du ska få den vård du har rätt till.

 

Om du är EU-medborgare utan EU-sjukförsäkring (se ovan)/tredjelandsmedborgare utan försäkring
kom till en av våra medicinska kliniker så hjälper vi dig att hitta en vårdgivare.