Sjukdomsrådgivning och tolk till sjukvård

Jag vill fråga om ett symtom/sjukdom/få medicinsk rådgivning över telefon

Vi ger inte medicinsk rådgivning över telefon. Om någon ringer och vill ha medicinsk rådgivning direkt så hänvisa till 1177 (om situationen är akut så hänvisa till 112). På 1177 får man tala med utbildade sjuksköterskor med vana av telefonrådgivning. De kan även skicka en jourläkarbil om de anser att en läkare bör undersöka dig.  Du kan få sjukvårdsrådgivning på flera språk (dessa är i Stockholms län):

Råd med tolk på arabiska, tel 0771-1177 90, öppet: 08:00-12.00
Råd med tolk på somaliska, tel 0771-1177 91, öppet: 08:00-12.00
Råd på finska, tel 1177, knappval 8, öppet: 08:00-12.00
Råd på engelska, tel 1177, knappval 5

 

Jag behöver akut tolk till sjukvård

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis när tolkcentralen har stängt? Ring 08-123 359 50, dygnet runt. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom knappval 3 till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden.

Om du har texttelefon ringer du via texttelefonförmedlingen på telefon 020-600 600. Om du har bildtelefon, gå in på www.tolk.sip.nu.