Fria Olivier Vandecasteele

Vi inom Médecins du Monde:s nätverk är oroliga för vår kära belgiska kollega Olivier Vandecasteele som under nästan ett års tid suttit fången i Iran under fruktansvärda förhållanden.

Oliviers hälsa blir allt sämre i fängelset där han sitter isolerad i kylan, med lampor som är konstant påslagna och mat som är otjänlig. Dessa undermåliga förhållanden har försämrat hans hälsa både fysiskt och psykiskt och hans hopp om frigivning minskar för varje dag.

Olivier arresterades av den iranska regimen i februari 2022 och dömdes till 40 års fängelse och 74 piskrapp för spionage. Tillfångatagandet skedde i samband med att den iranska regimen, skakad av de pågående protesterna, ville förhandla sig till ett utbyte med de belgiska myndigheterna. Iran ville byta Olivier emot en iransk medborgare som blivit dömd för försök att organisera en terrorattack. Sedan dess har även andra utländska medborgare tillfångatagits i Iran i ett försök att använda dem i fångutbyten.

Olivier förtjänar inte att vara en bricka i ett politiskt spel som inte har något med honom att göra. Han är först och främst en person som arbetar humanitärt för utsatta människor och som tillsammans med Médecins du Monde leder kampen för allas rätt till hälsa och social jämlikhet. Olivier är känd för sitt engagemang, sitt mod och sin solidaritet.

Tillfångatagandet och behandlingen av Olivier Vandecasteele är en attack mot alla humanitära insatser globalt. Som en konsekvens av detta blir det svårare för hjälporganisationer att nå fram och lindra utsatta människors lidande. Att hålla Olivier fängslad inkräktar på det oberoende, opartiska och neutrala humanitära utrymmet. Ett utrymme som vi står upp för och som ger oss möjlighet att nå fram så nära som möjligt till människor i nöd.

Hela det internationella samfundet bör villkorslöst försvara dessa principer för att kunna fortsätta genomföra humanitära insatser och minska riskerna för personal i fält.

Med detta i beaktning så begär vi att Olivier Vandecasteele omedelbart ska friges och vi uppmanar alla berörda parter att respektera hans integritet och värdighet.

 


Presskontakt:

Agnes Johanson
agnes.johanson@lakareivarlden.se
072-142 33 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer