Hälsning från Maracana till Läkare i Världen

Föreningen Maracana i Malmö delar lokaler med Läkare i Världen i Malmö. Vi har nu mottagit en fin hälsning från föreningens grundare Martina Campart Cano.

”Föreningen Maracana har sedan 2018 utvecklat en boendeverksamhet för asylsökande och papperslösa ungdomar i hemlöshet med tiotals hyresvärdar och faddrar. Dessa ungdomar lever under högst utsatta socioekonomiska förhållande, med minimal eller någon alls inkomst och vår förening hjälper dem med matkort och andra former av ekonomiskt stöd. Utöver det hjälper vi ungdomar med skolan, hälsa och asylärenden.

Vi delar lokaler med er på Läkare i världen och bättre tur kunde vi inte ha! Det har blivit en så stor trygghet att ha er så nära. Våra ungdomar har hälsoproblem som är både av akut och kronisk karaktär, i några fall handlar det om allvarliga sjukdomar som blir försummade av den offentliga sjukvården. En del av dem har bräcklig psykisk hälsa och behöver prata med läkare och psykologer, andra har behov av juristkonsult för att göra rätt i sin asylprocess. Under pandemin kunde de inte få vaccin på vanliga vårdcentraler där det krävdes personnummer.

Ni volontärer på Läkare i världen finns alltid för oss och hjälper oss på det mest effektiva, smidiga och varmaste sätt. Det är inte bara vård, eller bara samtalsstöd, eller bara juristkonsult – det är att känna sig viktig, lyssnad på och bemött med professionell kunskap och engagemang. När ni på Läkare i världen skickar vidare en remiss, eller letar efter andra professionella med specialistkunskap eller vägleder ungdomar till en myndighet fungerar ni som en förlängd röst för våra ungdomar, de känner sig starkare och tryggare. Så ett enormt tack till er från volontärerna och ungdomarna på Maracana!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer