Hälsofrämjande projekt för romer från andra EU-länder

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beviljat Läkare i Världen stöd för ett hälsofrämjande projekt som vänder sig till romer från andra EU-länder som vistas i Sverige. Läkare i Världens projekt är det enda av totalt fem projekt som beviljas stöd av myndigheten och som har EU-migranter som målgrupp.

Det övergripande målet för projektet ”Räck ut en hand” är att romer från andra EU-länder som vistas i Stockholmsområdet ska få ökad kunskap om hur man kan förebygga ohälsa, men också att romerna ska få bättre tillgång till hälso- och sjukvård. Detta uppnås genom förbyggande hälsoinsatser, informationsinsatser om svensk hälso- och sjukvård, uppsökande verksamhet samt kunskapsspridning. Projektet genomförs i Stockholms län i samverkan med Stadsmissionens verksamhet Crossroads.

– EU-migranter som vistas i Sverige lever ofta under mycket svåra förhållanden, inte minst romer från andra EU-länder. Det är en stor glädje och lättnad att vi nu kan erbjuda de romska EU-migranterna verktyg för att på olika sätt kunna förbättra sin hälsa. Behoven är stora och projektstödet begränsat. Men vi fortsätta att göra allt i vår makt för att kunna utöka våra vårdgivande insatser för alla som saknar tillgång till sjukvård i Sverige och vi kommer fortsätta att sätta press på svenska makthavare fört att se till så Sverige lever upp till internationell humanitär rätt och erbjuder alla människor vård efter behov och på lika villkor, säger Johannes Mosskin, generalsekreterare för Läkare i Världen.

SVT och SR Radio Romano har redan uppmärksammat Läkare i Världens nya projekt, som startar under våren.