Träffa jurist på Stockholmsmottagningen

Är du i behov av juridisk rådgivning?

I samarbete med Stadsmissionen erbjuder vi nu återigen juridisk rådgivning rörande asylärenden. Juristerna finns på plats varannan onsdag, jämna veckor, mellan kl.18.00 och 20.00.

Datum för sommaren:

  • Onsdag / Wednesday: 12 juni
  • Onsdag / Wednesday: 26 juni
  • Torsdag / Thursday: 11 juli
  • Torsdag / Thursday: 25 juli
  • Onsdag / Wednesday: 7 augusti
  • Onsdag / Wednesday: 21 augusti

För frågor, kontakta oss via: info@lakareivarlden.se

Varmt välkommen!