Huvudkontor

Läkare i Världens huvudkontor ligger i Stockholm på Hantverkargatan 2C.

Vi jobbar på kansliet

Eliot Wieslander

Generalsekreterare
Executive Director

eliot.wieslander@lakareivarlden.se
Telefon: 073-673 16 63

Lena Thurang

Biträdande generalsekreterare
Deputy Director

lena.thurang@lakareivarlden.se

Hannah Laustiola

Kommunikationsansvarig
Communications Manager

hannah.laustiola@lakareivarlden.se

Bengt Abrahamsson

Ekonomiansvarig
Head of finance 

bengt.abrahamsson@lakareivarlden.se

Pernilla Graversen

Nationell samordnare
Head of Domestic Programmes

pernilla.graversen@lakareivarlden.se

Anna Karlsson

Programansvarig Mental hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS)
Programme Manager Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)

anna.karlsson@lakareivarlden.se

Annie Palm

Regional samordnare Svealand
Regional Coordinator Svealand

annie.palm@lakareivarlden.se

Joakim Månsson Bengtsson

Regional samordnare Götaland
Regional coordinator Götaland

joakim.mansson.bengtsson@lakareivarlden.se

 

Ida Carlsson

Programansvarig SRHR och smittskydd
Programme Manager SRHR and Infection control

ida.carlsson@lakareivarlden.se

Agnes Johanson

Kommunikatör
Communications Officer 

agnes.johanson@lakareivarlden.se

Elin Haglund

Regional samordnare Norrland
Regional Coordinator Norrland 

elin.haglund@lakareivarlden.se

Fiola Mollakuqe

Programansvarig social hälsa, jurist
Programme Manager Social Health,
Lawyer

fiola.mollakuqe@lakareivarlden.se

Stefan Friberg Svensson

Insamlingsansvarig
Head of Fundraising

stefan.friberg-svensson@lakareivarlden.se

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss