Kapitalförvaltningspolicy och placeringspolicy

Läkare i Världens tillgångar får inte användas i spekulation och kan därför bara placeras på vanliga konton i svensk bank.

Det betyder också att vi inte placerar pengar i verksamheter som kan skada eller undergräva vårt arbete för mänskliga rättigheter.