Läkare i Världen börjar med NET

Snart kan besökare som lider av PTSD bli erbjudna terapiformen NET på Läkare i Världens mottagningar.

För några dagar sen hade vi en utbildning i NET, narrativ exponeringsterapi. På vänstra fotot ser ni kursdeltagarna tillsammans med kursledare Håkon Stenmark. Det högra fotot är på en så kallad livslinje, blommorna representerar positiva livshändelser och stenarna negativa.

NET är en form av korttidsterapi som bygger på att berätta om tidigare depressionsperioder eller att återberätta traumatiska händelser för att kunna vänja sig vid att uthärda de starka känslor som minnet ger upphov till. Metoden kan med fördel användas vid behandling av personer som lider av PTSD.

Läkare i Världen möter på våra mottagningar personer som upplevt traumatiska händelser och det är viktigt att kunna hjälpa dem på ett bra sätt. Framöver kommer vi kunna erbjuda narrativ exponeringsterapi till personer i behov.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer