Läkare i Världen i Dagens ETC

Dagens ETC hälsade på hos oss för att höra mer om hur tillgången till vård för skyddssökande ser ut i Sverige idag.

Redan en timme innan Läkare i världens mottagning i Stockholm öppnar växer sig kön utanför lång. Människor från hela världen söker sig hit. Vissa har kommit till Sverige för att arbeta, andra har sökt asyl men fått avslag. En del är EU-medborgare, ofta romer från Rumänien, och andra väntar på svar i sina asylärenden. Gemensamt är att de nekats vård inom sjukvårdssystemet, eller att de inte vågat söka.

– Vi märker att vårdgivare allt oftare inte vet vad som gäller för de här grupperna, säger Hannah Laustiola som är generalsekreterare för Läkare i världen.

Läs hela artikeln på Dagens ETC:s hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer