Vi deltar i ett panelsamtal

Just nu pågår Järvaveckan i Stockholm. Läkare i Världen kommer delta i ett panelsamtal som Svenska Barnmorskeförbundet Stockholm arrangerar.

Lördag 3 juni, kl 15:00
Rätten till vård – hur ser det ut i Sverige idag?

Hur tillgänglig är vården för tillståndslösa, gravida, födande och familjer? Tidöavtalet – hur påverkas vården och professioner?
Elisabeth Ubbe, barnmorska på Läkare i Världen, och Ida Carlsson, programansvarig SRHR på Läkare i världen, samtalar med Ewa Elvin, Styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet.

Plats: Svenska Barnmorskeförbundet på tältyta A08a, Spånga idrottsplats.