Läkare i Världen på MR-dagarna 2022

Under MR-dagarna den 17-18 november i Örebro kommer Läkare i Världen finnas på plats.

Torsdag den 17 nov kl 13-14, sal skomakaren
Panelsamtal ”Din hälsa, din rätt”

Med utgångspunkt i erfarenheterna hos dem som är direkt berörda av att leva under otrygga förhållanden kommer samtalet fokusera på mänskliga rättigheter, migrationsrättslig status och inverkan begränsade rättigheter har på hälsan hos den berörda personen.

Hur påverkas hälsan av att ha begränsade rättigheter och vilka konsekvenser kan det få för individen och samhället?

Moderator:
Pernilla Graversen, nationell samordnare, Läkare i Världen.

Paneldeltagare:
– Hassan Heidary, tidigare levt som papperslös och fått hjälp av Läkare i Världen.
– Tomas Alvarsson, jurist på Asylrättscentrum Sweref.
– Lene Lindberg, leg. psykolog och biträdande professor inom psykologi, verkar på institutionen för global hälsa på KI. Volontär på Läkare i Världen.
– Klas Ytterbrink Nordenskiöld, ST-läkare inom allmänmedicin och Medicinskt ansvarig läkare på Läkare i Världen.

Läs mer om programpunkten.

Fredag den 18 nov kl 09-17
Bokbord

Träffa oss vid vårt bokbord under fredagen för att få veta mer om vår verksamhet och situationen för de vi möter på våra mottagningar. Du kan också hämta broschyrer och våra fina gnuggistatueringar.

Kontakt:
Agnes Johanson, kommunikatör Läkare i Världen, agnes.johanson@lakareivarlden.se, 072-1423349.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer