Läkare i Världen söker Organisationsvolontärer och Klinikvärdar

Läkare i världen Stockholm söker just nu Klinikvärdar till vår medicinska klinik på Kungsholmen för att utveckla verksamheten.

Vi efterfrågar 12 volontärer som kan tänka sig arbeta 1-2 vardagskvällar i månaden under åtminstone 6 månader (onsdagar eller torsdagar).

Arbetsuppgifterna är centrerade kring att intervjua patienter kring sociala och medicinska formulärfrågor för att öka kunskapen om våra målgrupper, samt att välkomna och informera patienter vid vår medicinska klinik. Intervjuerna kommer genomföras med engelskspråkig telefontolk. ingen klinisk/medicinsk erfarenhet krävs. Erfarenhet av datainsamling och personlig lämplighet premieras.

 

FÖR ATT ANSÖKA:

Skicka intresseanmälan med en kort personbeskrivning/CV till frivillig@lakareivarlden.se

Märk meddelandet med ”Klinikvärd”.

 

 

Läkare i Världen söker just nu Organisationsvolontärer till vår verksamhet i Stockholm.
Vill du jobba i ett team med andra engagerade människor och sköta operativ verksamhetsadministration?

 

Då Läkare i Världen växer, efterfrågar vi nu 10 volontärer som kan hjälpa till att driva den organisatoriska verksamheten. Arbetsuppgifterna innehåller samordning, uppföljning och schemaläggning till våra volontärer och verksamheter. Du kommer vara del av ett mindre team under handledning av volontärsanordnaren. Vi efterfrågar volontärer som kan tänka sig jobba cirka 10 timmar eller mer under en vecka i månad kontinuerligt under de närmaste 6 månaderna minst. ingen klinisk/medicinsk erfarenhet krävs. Erfarenhet av administration och personlig lämplighet premieras.

 

FÖR ATT ANSÖKA:

Skicka intresseanmälan med en kort personbeskrivning/CV till frivillig@lakareivarlden.se

Märk meddelandet med ”Organisationsvolontär”.