Läkare i Världen startar mobila kliniker

2016-05-30

Läkare i Världen arbetar för att stärka hälsan bland utsatta människor i samhället. Därför startar de nu uppsökande verksamhet genom rullande kliniker.

Ett av målen för Läkare i Världens arbete är att  stärka hälsan för utsatta EU-medborgare genom hälsosamtal och hälsoundersökningar. En stor del av arbetet är uppsökande och därför har två mobila kliniker specialtillverkats för att möta Läkare i Världens behov. De kommer att rulla i Stockholm, Uppsala och i Skåne. Ett viktigt fokus är att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt med smittskydd. Många av de utsatta EU-medborgarna saknar sjukförsäkring från hemlandet och fallerdärför mellan stolarna i det Europeiska systemet. Det gör också att de inte har tillgång till vård i Sverige. Även barn står utanför.

– Vi har, tyvärr, sett ett ökat behov av vård bland främst EU-medborgare men även för de allt fler papperslösa. Vi är glada att vi nu får möjlighet att nå ut till fler, även om vi självklart är ledsna över att inte alla får hjälp inom den offentliga vården, säger Eliot Wieslander, Generalsekreterare på Läkare i Världen.

Klinikerna delfinansieras genom projektverksamheten som kommer att bedrivas i dem, i huvudsak finansierade av den Europeiska biståndsfonden Fead och EUs generaldirektorat för hälsa samt genom donationer från bland annat fonden M•A•C AIDS och Svenska PostkodLotteriet. Läkare i Världen samarbetar med bland annat RFSU och Crossroads runt om i Sverige.

– De mobila klinikerna är de första av sitt slag i Sverige. Vi är väldigt stolta över att kunna hjälpa några av de mest utsatta i samhället, fortsätter Eliot Wieslander.

Det hälsofrämjande projektet för utsatta EU-medborgare kommer att vara verksamt i regionerna Stockholm/Uppsala, Skåne, Mellansverige, Västerbotten och Norrbotten. Eventuellt kommer även fler mobila kliniker att tas fram för att kunna tas i bruk på fler platser.

 

Presskontakter

Eliot Wieslander, generalsekreterare
eliot.wieslander@lakareivarlden.se
073-673 16 63

Linnea Sandström Lange, kommunikatör
linnea.sandstrom-lange@lakareivarlden.se
070-911 63 30