Medicinsk verksamhet

Läkare i Världen strävar efter att säkerställa tillgång till vård för alla, oavsett medborgarskap eller migrationsstatus.

Idag brister den svenska sjukvården i att upprätthålla den nationella lagstiftningen som garanterar rätten till hälsa. Enligt svensk lag har papperslösa människor rätt till ”vård som inte kan anstå”, en vag och tolkningsbar term som resulterar i godtycklighet och orättvisor där vissa nekas vård trots att de enligt lag har rätt till den.

Många av dem som uppsöker Läkare i Världens mottagningar lider av sjukdomar och trauman orsakade av krig, övergrepp eller kränkande lagar, och bär på svåra psykiska och fysiska ärr från tidigare upplevelser. Dessutom plågas de ofta av oro för sin egen osäkra situation samt för sina familjer och vänner som fortfarande befinner sig i hemlandet.

Våra volontärer, bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, tandläkare, gynekologer, psykologer och socionomer, erbjuder inte bara medicinska undersökningar utan även värdefullt samtalsstöd på våra medicinska och psykosociala mottagningar. Vi informerar våra besökare om deras rättigheter och vägleder dem till den vård de har laglig rätt till inom den reguljära vården.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på Läkare i Världen

God sexuell och reproduktiv hälsa är en förutsättning för god hälsa. Att informera om SRHR och rättigheter, att hjälpa och vårda samt bedriva påverkansarbete är därför centralt för Läkare i Världen. Detta gör vi på olika sätt och i olika kanaler. På våra mottagningar kan vi erbjuda information, råd och stöd om sexuell hälsa samt hjälp att nå den reguljära vården.

Nedan beskrivs aktuell verksamhet och projekt inom SRHR:


Våra projekt

Låta oss prata om hiv 

Hösten 2023 gjorde vi tillsammans med SOJA en film om hiv och rättigheter i Sverige för vår målgrupp. Syftet var att öka kunskapen om hiv och tillgängligheten till testning för vår målgrupp. Filmen kan du ser här.

Hiv och STI-prevention i vår verksamhet  

Vi erbjuder snabbtest hiv på våra mottagningar i Stockholm, Malmö, Helsingborg och Uppsala. Det gör vi för att skapa låga trösklar till testning för vår målgrupp. Varje år får närmare 800 personer frågan om hiv-test i vår verksamhet.

På alla våra mottagningar har vi kondomer och glidmedel tillgängliga för att främja god sexuell hälsa och förhindra överföring av STI/hiv och samt oönskad graviditet.

HPV-screening 

Sedan 2024 erbjuder vi HPV-screening för papperslösa och asylsökande kvinnor i Region Stockholm i samarbete med KI och projektet “Utrotning av HPV och livmoderhalscancer”. Screening erbjuds för kvinnor 23-70 år på vår barnmorskemottagning. Vi erbjuder också HPV-vaccin för kvinnor 23-45 år.

EDA – uppsökande arbete i region Stockholm 

Genom ett regionalt projekt i Stockholm erbjuder barnmorska och socionom information, råd och stöd inom sexuell och reproduktiv hälsa för vår målgrupp hos flera av våra samarbetspartners. Vi erbjuder samtalsstöd och grupputbildningar.

Graviditet

Vi erbjuder graviditetstest på alla våra mottagningar. Vid behov bistår vi med kontakt till abortmottagningar. Vi hjälper gravida kvinnor att få tillgång till mödravård under graviditeten.

Våldsutsatthet 

Som ett led i att utveckla vår SRHR-verksamhet implementerade vi under 2023 frågan om våldsutsatthet i vår verksamhet. Det innebär att vi ställer rutinfrågor om våldsutsatthet till besökarna på våra mottagningar för att fånga upp detta bland en grupp som vi vet är överrepresenterade när det gäller förekomst av våldsutsatthet.

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss