Bli medlem i Läkare i Världen

Läkare i Världen är en demokratiskt uppbyggd organisation av och för medlemmar. Genom att bli medlem stödjer du allas rätt till vård.

Du bidrar också till vårt arbete med att hjälpa utsatta människor genom medicinsk vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Att bli medlem är öppet för alla som stödjer vår verksamhet. Som medlem får du vara med på våra årsmöten och ha en röst i frågor som rör organisationen. För att bli medlem behöver du betala in en medlemsavgift på 200 kr.

Du kan bli medlem genom att fylla i formuläret nedan. Du får då också möjlighet att betala medlemsavgiften direkt. Du kan också välja att sätta in 200 kronor på vårt plusgiro 90 01 09-0 och ange att det gäller medlemsavgift.

Vill du hellre ha ett inbetalningskort kan du mejla på info@lakareivarlden.se och ange ditt namn och adress. Du kan även ringa 08-664 66 87 och fråga efter ett.