Minnesgåva

För att hedra minnet av en avliden person kan du istället för att ge blommor ge en gåva till Läkare i Världen. Ett minnesblad skickas till den adress du uppger eller via e-post och du stödjer samtidigt Läkare i Världens arbete. Du kan också sätta in din gåva på vårt 90-konto, Plusgiro 90 0109-0 eller BG 900-1090.

Minnesbladet skickas inom tre arbetsdagar efter att din gåva inkommit till oss. Om du har bråttom kan du välja att få kortet via e-post och själv skriva ut det på finare papper eller ring oss så försöker vi ordna det på en gång. Gåvans storlek anges inte på minnesbladet.

Om du har frågor eller vill hedra någons minne på ett annat sätt än nedan kan du ringa oss på  08-664 66 87

Tack för din gåva!