Broschyr om sjukförsäkring till EU-medborgare

Tanken med EHIC, som sjukvårdskortet inom EU heter, är att underlätta den fria rörligheten mellan nationerna inom EU och att alla ska ha rätt till sjukvård till samma kostnad som medborgarna i landet man vistas i. Tyvärr ser det inte ut så i praktiken då många av de mest utsatta personerna saknar sjukvårdskortet.

Rätten till sjukförsäkringskort

Alla EU-medborgare har rätt till ett sjukförsäkringskort i sina hemländer. EHIC ska täcka sjukvårdskostnaden i alla länder inom EU. Väldig få av de utsatta EU-medborgare vi ser här i Sverige har dock tillgång till kortet. Detta på grund av diskriminering i hemländerna, krångliga byråkratiska processer och en kostnad som man i det fattigaste länderna i EU inte har möjlighet betala. (Broschyren är skriven på engelska)

Läs EHIC Broschyren i sin helhet här