Hur den israeliska militären stryper av palestinska byars tillgång till sjukvård

I en ny fallstudie med titeln ”Hälsan bakom muren: Hur israelisk militär blockerar tillgången till vård i palestinska byar” beskriver franska och spanska Läkare i Världen situationen i den palestinska byn al-Walaja.

Medan världens ögon är på den katastrofala humanitära situationen i Gaza, har de israeliska attackerna och hindren till hälso-sjukvård också intensifierats på ockuperad mark i Västbanken. Sedan den 7 oktober 2023 har de restriktioner som införts av den israeliska armén förstört förbindelserna mellan städer, byar och samhällen, vilket allvarligt begränsar tillgången till grundläggande välfärdstjänster, särskilt hälso-sjukvård.

Byn al-Walaja är omgiven av en olaglig mur som Israel byggde under tidigt 2000-tal och avskuren från omvärlden av israeliska vägspärrar. För att få tillgång till livsviktig vård har palestinierna inget annat val än att till fots försöka passera en israelisk militärpost.

”Folk upplever det som om de lever i ett fängelse eftersom de inte kan lämna byn utan att passera flera israeliska checkpoints”, vittnar en läkare i rapporten. Med stöd av vittnesmål från invånarna i al-Walaja och vårdpersonal, ger fallstudien en alarmerande bild: patienter med kroniska sjukdomar och psykiska besvär saknar mediciner, föräldrar kan inte ge sina barn vård på sjukhus och gravida kvinnor tvingas lämna byn i förtid för att föda.

Läs hela rapporten ”LOCKED OUT OF HEALTH”.