Ny rapport om SRHR

Läkare i Världen har precis färdigställt en rapport, skriven av vår praktikant Anna Larsson, som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i den romska gruppen, och vilka aspekter som är viktiga att tänka på när man vill jobba för att förbättra sexuell hälsa för målgruppen.

Rapporten är en del i våra program som handlar om SRHR, dessa är det hälsofrämjande Frisk-projektet som finansieras av FEAD samt vårt hivpreventiva arbete som finansieras av MAC Aids Fund.

Rapporten är dels en forskningssammanställning med internationell forskning kring SRHR i den romska gruppen, rapporten baseras även delvis på intervjuer från verksamheter och personer i Stockholm som tillhör målgruppen eller som arbetar för målgruppen för att undersöka hur relevant den internationella forskningen kan vara i en svensk kontext.

Ladda ner rapporten här