Ny rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter

Civil rights defenders bjuder in till seminarium och lansering av rapport:

Statens skyldigheter gentemot utsatta EU-medborgare enligt svensk rätt, EU-rätt och internationella människorättsnormer

Datum: 10 december 2015
Tid: kl 10-12
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Moderator: Alexandra Pascalidou

Under de senaste åren har alltfler utsatta personer från andra EU-länder kommit till Sverige för att hitta sätt att försörja sig och sina familjer. Många av dem är romer från Rumänien och Bulgarien och anledningen till att de är här är ofta att de i hemlandet upplevt systematisk diskriminering som gjort det omöjligt för dem att få sina mest grundläggande rättigheter uppfyllda. Flertalet finner ingen annan försörjning i Sverige än genom att tigga på gator och torg.

De här personerna är EU-medborgare som utnyttjat den fria rörligheten inom EU för att skapa ett bättre liv för sig och sina familjer. Därför är EU-rätten relevant, men lika viktiga är de bindande människorättsnormer som Sverige åtagit sig att följa. Vilka rättigheter har de utsatta EU-medborgarna när de befinner sig i Sverige? Vilka motsvarande skyldigheter har Sverige som stat att värna rättigheterna? Och hur ska kommuner och landsting förhålla sig till Sveriges människorättsåtaganden?

På mänskliga rättigheters dag, den 10 december, lanserar Civil rights defenders en rapport där vi försöker besvara dessa frågor. Med avstamp i människorätten har vi analyserat rättsläget för utsatta EU-medborgare i förhållande till rätten att inte utsättas för hatbrott och godtyckliga avhysningar, rätten till socialt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, samt rätten till hälso- och sjukvård och utbildning.

Rapporten presenteras av Johanna Westeson, människorättsjurist på Civil rights defenders. Därefter kommenteras den av Mats Åberg, före detta svensk ambassadör i Rumänien, Andreas Pettersson, forskare i socialrätt, och Eliot Wieslander, generalsekreterare för Läkare i världen. Samtalet leds av journalisten, debattören och författaren Alexandra Pascalidou.

Vänligen anmäl deltagande senast den 5 december.

Varmt välkommen!
ANMÄL DIG HÄR